Hervormde Gemeente Wateringen 

     (Wateringen, Kwintsheul en Wateringse Veld)

 

 

 

Kerkdiensten

Zondag 8 mei 2022
10.00 uur: Dhr. J.W. van de Kamp uit Beverwijk
Dienstdoende ouderling: Dhr. Alec Hollebrandse
Collecteren voor de diaconie en voor kerk en eredienst. (Zie overige berichten)

19.00 uur: Ds. E.K. Foppen uit Den Haag
Dienstdoende ouderling: Dhr. Alec Hollebrandse
Collecteren voor de diaconie en voor kerk en eredienst. (Zie overige berichten)


Berichten

(Gedeeltelijke) hervatting werkzaamheden dominee Henzen
Dominee Henzen heeft enige tijd geleden vanwege gezondheidsredenen zijn werkzaamheden binnen de gemeente neergelegd. De kerkenraad is verheugd en dankbaar u te kunnen melden dat de dominee gaandeweg weer (een deel van) zijn werkzaamheden oppakt. Dominee B. Schoone uit Poeldijk verleent, waar nodig en in overleg met dominee Henzen, nog bijstand in het (crisis)pastoraat.

Mocht u om wat voor reden contact wensen, dan kunt u uiteraard één van de kerkenraadsleden benaderen. Contact kan ook via het mailadres scriba@plein5.nl  

Overleden
Op donderdag 28 april jl. overleed op de leeftijd van 93 jaar Mevrouw Johanna (Hannie) van Dam – Vellekoop. De afscheidsdienst was op woensdag 4 mei. Aansluitend heeft de teraardebestelling plaatsgevonden op de Algemene Begraafplaats in Wateringen. Dat Hannie rusten mag in Gods vrede.

Zieken
Dhr. Joop Sep is vorige week in verwarde toestand opgenomen in het ziekenhuis. Hij bleek een longontsteking te hebben. Hij knapt weer wat op. Ten tijde van dit schrijven verblijft hij nog in het ziekenhuis. Mw. Riek vd Gaag is vorige week zondag gevallen en dinsdag is men erachter gekomen dat zij een scheurtje in haar bekken heeft. Zij wacht nu op een tijdelijke opname in een verzorgingshuis.

Een lied ter bemoediging; gezang 217:3

Jezus leeft! Hem is de macht.

Niets kan mij van Jezus scheiden.

Hij zal, als de vorst der nacht mij te na komt, voor mij strijden.

Drijft de vijand mij in ’t nauw, dit is al waar ik op bouw. 

Verhuur Pleinkerk aan geloofsgroep ‘De Ontmoeting’
Enige tijd geleden kreeg de kerkenraad via ons gemeentelid Jan v.d. Lely het verzoek om ruimte ter beschikking te stellen aan de geloofsgroep ‘De Ontmoeting’. De groep van ca. 25 personen met een aantal kinderen, wordt geleid door een voorganger uit de USA, die de diensten leidt in het Nederlands. De doelgroep zijn vooral mensen van Surinaamse afkomst, maar iedereen is welkom. De prediking ligt in lijn met onze geloofsbeleving; alleen de liturgie is anders en men zingt uit Opwekking via een soundblaster.
Men huurde reeds jaren een zaal in een kerk in Den Haag, maar deze is recent verkocht en men moest op zoek naar een andere ruimte. Na rijp beraad en het bijwonen van hun Paasdienst op 17 april jl., die in ‘De Smidse’ werd gehouden,  heeft de kerkenraad (inclusief ds. Henzen) in de vergadering van 25 april jl. unaniem besloten voor een proefperiode van 2 maanden. Met ingang van 1 mei 2022 wordt de kerk, op huurbasis, ter beschikking gesteld. Er is voor de kerk gekozen omdat de verwarming in de kerk ‘s winters de gehele dag aan blijft staan vanwege de avonddiensten.
Men heeft toegezegd om op vrijdagochtend met onze schoonmaakgroep mee te helpen met het schoonmaken van de kerk.
De PKN adviseert beleidsmatig medegebruik van kerken voor migrantengroepen, hetgeen ook al jaren gebeurt in de Lichtbron.
De dienst begint om 13.30 uur met een inloop vanaf 13.00 uur en duurt ca. 1 uur. In principe is iedereen uitgenodigd een dienst bij te wonen en sommige gemeenteleden hebben reeds aangegeven dat te zullen doen. Op 1 juni a.s. is er een gemeenteavond, waarop onze leden verder hun ervaringen kunnen delen.
Als de proefperiode is afgelopen en er zijn geen grote problemen, kunnen we eventueel een meer definitief huurcontract afsluiten.  

Westland geeft Warmte
Het ‘Diaconaal Platform Westland’ is samen met sociale partners en de Gemeente Westland het fonds ‘Westland geeft Warmte’ gestart. Het beoogt hetzelfde doel als ’s-Gravenzande Geeft Gas, maar dan voor het hele Westland.Westland geeft Warmte’ wil de energiecompensatie die alle huishoudens via een belastingvoordeel ontvangen, herverdelen. Op die manier komt het geld bij de huishoudens terecht die het hardst getroffen worden door de gestegen energieprijzen. Draagt elkanders lasten en vervult alzo de wet des Here!”
Kunt u iets of alles missen van uw energiecompensatie?  Doneer dan via www.westlandgeeftwarmte.nl Binnenkort ook met een QR-code en via i-Deal. De actie gaat officieel per 1 mei a.s. van start.
Er wordt hard gewerkt aan een folder voor zowel gevers als vragers.
We brengen dit initiatief graag onder uw aandacht.

Diaconaal Platform Westland

Oproep voor deelname aan gelegenheidskoor op Hemelvaartsdag 26 mei a.s.
Voor donderdag 26 mei a.s. zoeken wij deelnemers aan een gelegenheidskoor, dat wil optreden op Hemelvaartsdag tijdens de ochtenddienst bij ‘De Lichtbron’.
Wie geïnteresseerd is kan zich opgeven bij Jan de Heer of door je naam in te vullen op de intekenlijst in de hal van de Pleinkerk. De vraag naar deelnemers staat ook uit bij de Lichtbron. Oefentijdstippen en verdere voorbereiding volgen later.

Uw reactie graag via Email: secretaris.krm@plein5.nl  of tel: 06 53707516. 

Fietstocht Hemelvaartsdag
Op Hemelvaartsdag, dat is dit jaar op 26 mei, is er weer na de ochtenddienst onze jaarlijkse fietstocht gepland. Deze kan nu, als het weer mee zit, dit jaar gelukkig weer doorgaan. We gaan gezamenlijk met De Lichtbron op pad.
We starten vanuit de voorzaal van de Herv. Kerk.  Om 10.30 uur is er koffie en rond 11.15 uur vertrekken we.
Lunchpakketje en drinken moet je zelf meenemen. Je hoeft je niet op te geven, maar we hopen op een grote opkomst.

Voor meer informatie kun je terecht bij Its en Wilma van der Lely, tel. 06-54994550 of 06-48626591

Open Doors Wateringen
Wilt u met ons voor de vervolgde Christenen bidden?  Kom dan op 31 mei naar de voorzaal van de kerk. We bidden dan ook voor onze eigen gemeenteleden die dat nodig hebben. Aanvang half 10 in de voorzaal.

Namens de werkgroep,
Marion van der Plaat en Jan de Bruijn


Collectes 

Problemen met contant geld
Het wordt voor de kerken steeds lastiger om het contante geld van de collectes bij de banken te storten. Daarom sommen we hieronder  mogelijkheden op voor alternatieve collecte-betalingen:

Collectebonnen
Iedere zaterdagmiddag tijdens ‘Open Kerk’ kunt u van 14.00 – 16.30 uur in de kerk collectebonnen kopen. Een velletje gele bonnen kost 10 euro (50 cent per bon) en een velletje groene bonnen kost 20 euro (1 euro per bon).
Als u niet in de gelegenheid bent de collectebonnen te kopen op zaterdagmiddag, dan kunt u ze ook bestellen door geld over te maken op de rekening voor de collectebonnen NL78 RABO 0373 7322 79 t.n.v. CvK Hervormde Gemeente Wateringen. Vermeld bij de overboeking hoeveel vellen gele en/of hoeveel vellen groene bonnen u bestelt. Als u het geld hebt overgemaakt dan kunt u dit melden bij koster Wilma v.d. Lelij die u de bonnen zal verstrekken.

Bankoverschrijving
Collectegelden kunt U ook eenmalig of periodiek overschrijven voor de diaconie op bankrekeningnummer NL 33 RABO 03681 595 66 t.n.v. de Diaconie Herv. Gem. Wateringen en voor kerk en eredienst op bankrekeningnummer NL 71 INGB 0000 6020 82 t.n.v. kerkrentmeesters Herv. Gem. Wateringen. 

Givt-app
U kunt ook via de Givt-app een bijdrage overmaken. Wilt u bij de door u gekozen betaalwijze COLLECTE vermelden. 

HGW Pleinkerk-app
In de HGW pleinkerk-app, die u kunt downloaden op uw telefoon (Apple en Android), zijn mogelijkheden opgenomen om digitaal te collecteren. Als u in de app klikt op ‘Geven’ verschijnen er vier collectemogelijkheden, t.w.  1 = voor ‘diaconie’,  2 = voor ‘kerkrentmeesters’,  3 = voor ‘Zending’ en 4 = voor ‘kerkje’ (= onderhoud/reparatie van het kerkgebouw).

U kunt via deze collecte-app op uw smartphone een willekeurig bedrag inzetten, b.v. € 10. Bij ‘Geven’ geeft u dan bij voorbeeld aan: € 1 voor de diaconie, € 1 voor de kerkrentmeesters, 50 cent voor de zending en 50 cent voor het kerkje. Dan wordt er in totaal € 3 van uw inzet afgeschreven en heeft u nog € 7 over voor de collectes in de volgende dienst(en). 

Doordat er, ook bij het boodschappen doen, nog maar weinig met contant geld wordt betaald, kunt u nu dus ook zo (zonder contant geld) voor een langere periode het collectegeld vastleggen. De kosten voor het vastleggen van het inzetbedrag zijn, onafhankelijk van het bedrag, 29 cent per keer. Dus veel goedkoper dan bij GIVT. 

Fiscaal voordeel
Door van bovenstaande collecte-mogelijkheden gebruik te maken, gelden uw bankafschriften als bewijs en kunt U het totale jaarbedrag (ook uw kerkelijke bijdrage) invullen als ‘giften’ bij uw belastingaangifte.

Voor eventuele vragen kunt u terecht bij Teus van der Plaat (Penningmeester HGW)