Hervormde Gemeente Wateringen 

   (Wateringen, Kwintsheul en Wateringse Veld)

 

 

 

Kerkdiensten

Vrijdag 7 april 2023  (Goede Vrijdag)
19.00 uur: Ds. J. Henzen (Heilig Avondmaal)
Dienstdoende ouderling: Dhr. Marco van der Gaag

Zondag 9 april 2023 (Eerste Paasdag)
09.45 uur: Ds. J. Henzen
Dienstdoende ouderling: Mevr. Esther Wubben 

19.00 uur: Ds. Mevr. B. Lamain uit Den Hoorn
Dienstdoende ouderling: Mevr. Esther Wubben

 

Bericht van uw/jullie predikant

Bij de diensten
Op (Goede) Vrijdag 7 april komen we om 19.00 uur samen om het lijden en sterven van de Here Jezus te gedenken. Lezingen zijn uit het evangelie volgens Lucas (hoofdstuk 23) waarin we onder andere stil staan bij de graflegging. Tevens komen we samen rond het sacrament van het Heilig Avondmaal. We zien uit naar een bijzondere dienst, waarvoor u allen van harte bent uitgenodigd.

Pasen
Op zondag 9 april is het Pasen. We komen als gemeente bij elkaar om de opstanding van Jezus te gedenken en te vieren. We lezen en denken na over wat de vrouwen op de eerste dag van de week aantreffen in het graf. Lezingen zijn uit het evangelie volgens Johannes (hoofdstukken 19 en 20). Met vreugde kondigen we aan dat de dienst feestelijk opgeluisterd wordt door ‘Inspirited’ uit Rijswijk. Vanwege de voorzang begint de dienst om 9.45 uur. Tot zondag!!

Avonddienst
In de avonddienst hopen we ds B. Lamain te begroeten. Nu is zij nog predikant in ’t Woudt-Den Hoorn, maar binnenkort mag zij de wijkgemeente Binnenstad-Vrijenban in Delft gaan dienen. Wij wensen haar sterkte en vreugde toe bij afscheid en intrede. En we zien uit naar een feestelijke avonddienst op Eerste Paasdag.

Zieken
Begin vorige week is mevrouw T.E. Torn (De Frankenthaler te Wateringen) vanwege complicaties bij de behandeling enkele dagen opgenomen geweest in het ziekenhuis. Naar aanleiding hiervan en gesprek met de artsen heeft Tjitske besloten te kiezen voor het stoppen met de medicatie en ‘te gaan’ voor kwaliteit van leven. Al met al een onzekere en moeilijke tijd voor Tjitske en Jan en de kinderen.
Eind vorige week liet zijn ‘mantelzorger’, Ad Hoeijenbos, mij weten dat de heer J. W.R. Sep (Belgiëlaan te Zoetermeer) enkele dagen daarvoor in de wachtruimte van het Langeland ziekenhuis in Zoetermeer onwel is geworden en meteen is opgenomen. Aanvankelijk zag het er zorgwekkend uit, maar na enkele dagen zette voorzichtig, maar duidelijk herstel in. Misschien dat Joop inmiddels zelfs al thuis is. Binnenkort hoopt hij een nieuwe en verzorgde woonruimte te gaan betrekken in ‘Steenvoorde’ te Rijswijk.

Pleinpraat
Onlangs is aan de zijkant van De Smidse een witte kast opgehangen. Deze zogenaamde ‘Deelkast’ is bedoeld om mensen die het minder hebben dan de meesten van ons uit te nodigen hieruit iets mee te nemen. Dan moet deze natuurlijk eerst wel worden gevuld. In eerste instantie moet gedacht worden aan wat langer houdbare etens- en drinkwaren of dingen die gebruikt worden bij het huishouden (afwasmiddel, schoonmaakproducten ed.). Misschien een idee dat als u naar de supermarkt gaat eens twee dezelfde producten aanschaft, waarvan de ene voor de deelkast- en de andere voor uzelf is bestemd. Dat is echt DELEN!! Mooi initiatief, diaconie!

Tenslotte
Mede namens Linda en onze nog thuiswonende kinderen wens ik u en jullie goede en gezegende Paasdagen en –diensten toe. Dat niet alleen van buiten-, maar ook van binnen klinkt: DE HEER IS WAARLIJK OPGESTAAN, HALLELUJA!!

J. Henzen