Hervormde Gemeente Wateringen 

   (Wateringen, Kwintsheul en Wateringse Veld)

 

 

 

Kerkdiensten

Zondag 9 juli 2023
10.00 uur: Ds. J. Henzen
Dienstdoende ouderling: Dhr. Jan Torn

 19.00 uur: Ds. L. den Breejen uit Delft
Dienstdoende ouderling: Mevr. Christine Bosma

 

Bericht van uw/jullie predikant

Bij de diensten
In de morgendienst van zondag 9 juli sta ikzelf op het rooster. Hoewel ik nog enige weken in de gemeente werkzaam blijf, is dit de laatste dienst voor mijn vakantie. Wat de ‘preekstof’ zal zijn is mij op dit moment nog niet bekend, maar ik ben van plan ‘iets’ te doen rondom ‘vrij zijn’ en ‘vakantie’. Ik zie ernaar uit u en jou aanstaande zondagmorgen te ontmoeten. Tot dan!!
In de avonddienst mogen we als gastpredikant ds. L. den Breejen (emeritus te Delft) begroeten. Hij is een graag geziene- en gehoorde gast. Ik hoop dat wie in de gelegenheid is, ook zondagavond naar onze kerk aan Het Plein ‘opgaan’ zal.

Zieken
Momenteel is mij van ziekenhuisopnamen of geplande behandelingen niets bekend. Natuurlijk denken we aan de (chronisch) zieken thuis en aan hen die zorgen hebben over hun eigen gezondheid of die van een dierbare. Wie zich op één of andere wijze hierin herkent, wensen wij heel veel sterkte en van harte Gods ontfermende nabijheid toe.

Pleinpraat
Enige tijd geleden hadden wij flinke last van muizen, soms renden er wel drie of vier tegelijk door de woonkamer of door de (bij)keuken. Na ingrijpen van een ongediertebestrijder was het muizenleed binnen enkele dagen voorbij, al ben ik mij er spijtig van bewust dat het leed sindsdien de muizen betrof…. Nu heeft de muizenplaag plaats gemaakt voor een ware miereninvasie. Door het hele (beneden)huis komen we ze tegen, in groten getale en in netjes gerangschikte gelederen marcheren ze heen en weer tussen zoetwaren in de pastorie en het nest elders. Ook lastig natuurlijk, maar toch: Liever duizend mieren dan één muis…..

Ten slotte
Een hartelijke groet vanuit de pastorie aan Het Plein.

J. Henzen