Hervormde Gemeente Wateringen 

   (Wateringen, Kwintsheul en Wateringse Veld)

 

 

 

 

Kerkdiensten

Zondag 10 december 2023 (2e Advent)
10.00 uur: Ds. A.B. Vroomans uit Rijnsburg
Dienstdoende ouderling: Dhr. Alec Hollebrandse

19.00 uur: Ds. J. Henzen (Adventszangdienst m.m.v. Hervormd Kerkkoor Scheveningen)
Dienstdoende ouderling: Dhr. Alec Hollebrandse

 

Bericht van uw/jullie predikant

Bij de diensten
In de morgendienst van zondag 10 december (Tweede zondag van Advent) hopen we ds. A.B. Vromans uit Rijnsburg te verwelkomen. De avonddienst is een zangdienst waarin ikzelf hoop voor te gaan. Thema van de dienst is ‘Ik heb een droom…’. Vocale medewerking wordt verleend door Hervormd kerkkoor ‘Scheveningen` onder leiding van de heer Danny Spaans.
Beide diensten van harte aanbevolen.

Zieken
Als alles volgens planning is verlopen heeft de heer E.C. van den Berg (Rozemarijn te Wateringen) afgelopen dinsdag, 5 december, een ingreep aan de lever ondergaan. Een zware operatie waarvan we van harte hopen dat hij geslaagd zal zijn. We wensen Bert, Margie en hun dierbaren veel sterkte en Gods ontfermende nabijheid toe. Als het goed is heeft mevrouw C. Keijzer-van der Plas eind vorige week het ziekenhuis mogen verlaten. Dat Ien na diverse zware ingrepen weer thuis mag zijn is niets anders dan een groot wonder. We hopen dat herstel en opbouw van de conditie voorspoedig zullen gaan.

Aangenomen beroep
Op woensdag 29 november heb ik, met in(toe…)stemming van Linda en onze nog thuis wonende zoons het beroep naar Wemeldinge (Zuid-Beveland, Zeeland) aangenomen. Dit betekent dat we op afzienbare termijn (eind februari?) Wateringen, en in het bijzonder onze Hervormde gemeente, gaan verlaten. Een grote stap en een nieuwe uitdaging. Fijn dat ons de gezondheid en moed gegeven is om deze roeping positief te kunnen beantwoorden. Natuurlijk is het met een gevoel van weemoed dat we Het Westland, Wateringen en de Hervormde gemeente los moeten gaan laten. Hoe dan ook hebben we hier goede en gezegende jaren (ruim 12) gehad.

Pleinpraat
Het ene beroep aannemen, maar voor het andere bedanken. Ik wist hoe mooi het eerste, maar niet hoe zwaar het tweede zou zijn. Dat je opbelt naar de voorzitter van de beroepingscommissie uit Giessen-Oudekerk-Peursum en dan meedelen moet dat je voor de andere gemeente gekozen hebt. Ik deed het niet alleen met schroom, maar ook heel verdrietig. Ook de contacten met Giessen-O waren immers goed, de ontmoetingen warm en wat voelden we ons, mede door de vele kaarten en mailtjes, welkom. Met lood in mijn schoenen begon ik het gesprek per telefoon, maar wat was ik opgelucht toen ‘het eruit was’. En nee, dat verdrietige en ‘bezwaarde’ gevoel richting Giessen-O ben ik niet kwijt, maar wat ben ik dankbaar voor de ruimte die ik juist daarvandaan kreeg door de reactie dat de Here God mij blijkbaar een andere weg wijst en dat het ook met Giessen-O goed zal komen. Dat is wat ik die mooie en liefdevolle gemeente ook van harte toewens en ‘toebid’, zoals zij ook voor mij hebben gebeden.

Tenslotte
Een hartelijke groet vanuit de pastorie aan het Plein.

J. Henzen

 

Overige berichten

Inzage begroting 2024 van de Diaconie
Overeenkomstig de bepalingen van de kerkorde ligt de begroting 2024 van de Diaconie voor u ter inzage in de week van 4 t/m 11 december a.s. U kunt hiervoor desgewenst een afspraak maken met de diaconaal rentmeester, Miranda Bennink.