Hervormde Gemeente Wateringen 

    (Wateringen, Kwintsheul en Wateringse Veld)

 

 

 


Kerkdiensten

Zondag 10 juli 2022
10.00 uur: Ds. A.A. van den Berg uit Puttershoek
Dienstdoende ouderling: Mevr. Christine Bosma

19.00 uur: Ds. H. Mast uit Ter Heijde aan Zee
Dienstdoende ouderling: Mevr. Christine Bosma

Zondag 17 juli 2022
10.00 uur: Ds. J. Henzen
Dienstdoende ouderling: Dhr. Marco van der Gaag

19.00 uur: Dhr. J.W. van de Kamp uit Beverwijk
Dienstdoende ouderling: Dhr. Marco van der Gaag


Bericht van uw/jullie predikant

Bij de diensten
Op zondag 10 juli mogen we in de morgendienst ds. A.A. van den Berg uit Puttershoek verwelkomen. In de avonddienst hoopt ds. H. Mast (emeritus) uit Ter Heijde aan Zee voor te gaan. Beide diensten van harte aanbevolen.

Op zondag 17 juli  hoop ikzelf voor te gaan in de morgendienst. In deze dienst nemen we afscheid van diaken Hans Slagboom en zijn gezin die binnenkort verhuizen zullen naar hun nieuwe woning in Hendrik-ido-Ambacht. Jammer dat we in Hans, Clarine en hun twee jongens een jong en actief meelevend gezin gaan missen. Natuurlijk wensen we ze alle goeds en Gods zegen toe in hun nieuwe woonplaats en kerk. In de avonddienst staat de heer J.W. van de Kamp uit Beverwijk op het rooster.

Ook deze diensten van harte aanbevolen!

Overleden
Op dinsdag 28 juni overleed op de leeftijd van 81 jaar mevrouw Anneke Verburg-Besuijen, zij woonde sinds eind 2018 op de afdeling ‘Kleinschalig Wonen’ in De Ark. Dat zij hier naartoe moest verhuizen als gevolg van een voortschrijdende Ziekte van Alzheimer was aan de ene kant een ingrijpende en moeilijke beslissing, maar aan de andere kant zei ze zelf dat haar nieuwe woonomgeving haar een gevoel van veiligheid gaf. Het lukte in haar huis aan de Uilenlaan steeds moeilijker om het overzicht te houden en alles voor elkaar te krijgen en in De Ark ‘hoefde dit allemaal niet meer’. In een kleine drie jaar tijd ging het proces van de ziekte door en vervreemdde Anneke van de werkelijkheid en werd ze ook steeds minder toegankelijk. Als ik haar de laatste maanden zo af en toe eens aantrof in de gezamenlijke huiskamer dan was er geen herkenning meer en was ze ook vaak onrustig. Ik vroeg me op zulke momenten weleens af waar de tijd gebleven was dat Anneke midden in het leven stond en actief was in het onderhouden van haar vele sociale contacten en in het kerkenwerk. Het was toch allemaal niet zo lang geleden dat ze enthousiast vertelde over haar werkzaamheden in de Kringloopwinkel van de gezamenlijke kerken. Hoe ze daar zo’n beetje de scepter zwaaide en samen met de vele andere vrijwilligers jaarlijks kwam tot een prachtig resultaat, dat verdeeld werd onder diverse goede (diakonale) doelen. Ook vertelde ze over haar man Herman (die in 2007 na een korte ziekte overleed) met wie ze een goed en gelukkig huwelijk heeft gehad, een huwelijk waaruit twee dochters zijn geboren en er later ook kleinkinderen kwamen. Waar was de tijd gebleven dat ik haar in de kerk zitten zag of dat ik bij haar thuis in de tuin de prachtige leiperen bewonderde. De laatste paar jaar doofden haar blauwe sprekende ogen meer en meer uit en werd haar levenslustige blik steeds leger. Op woensdag 29 juni bereikte mij het bericht dat Anneke de dag ervoor was overleden en dat de pastoraal medewerker van De Ark op woensdag 6 juli de afscheidsdienst in haar zo vertrouwde kerk aan het Plein zou leiden. Dat Anneke nu rusten mag in Gods vrede.

Pleinpraat
Nu ik in deze zomermaanden tijdens het bezoekwerk vaak ‘zonder jas’ op mijn fiets het dorp en de regio doorkruis, heb ik dus ook geen jaszak om mijn fietssleutel in op te bergen. Ik neem hem dan maar mee de kamer in en leg hem naast me neer op een leuning van bank of stoel of op de salontafel. Als ik dan na mijn bezoekje afscheid heb genomen en bij mijn fiets ben gekomen, overkomt het mij regelmatig dat ik mijn fietssleutel vergeten ben. Dat betekent dan opnieuw aanbellen en mij verontschuldigend zeggen dat ik niet verder kan, omdat ik mijn fietssleutel binnen heb laten liggen. Op zich over het algemeen geen probleem, waar gemeentelid en ik samen dan even hartelijk om lachen, maar wel vervelend als het gemeentelid slecht ter been is en/of van boven komen moet en er pas na lang wachten, soms buiten adem, open wordt gedaan. Vandaar dan ook mijn verzoek aan eenieder van u of u mij in voorkomende gevallen voor mijn vertrek wilt herinneren aan mijn fietssleutel…..

Tenslotte
Een hartelijke groet vanuit de pastorie aan Het Plein.

J. Henzen


Overige berichten

Op zaterdag 9 juli: Orgelconcert door Willeke Smits
De Leidse organiste Willeke Smits zal op zaterdag 9 juli a.s. een orgelconcert verzorgen op ons Bätz-Witte orgel. Zij zal werken spelen van o.a. J.S. Bach, J.P. Rameau en César Franck.
Het concert begint om 19.30 uur en de kerk is open vanaf 19.00 uur. De toegangsprijs is € 9,00 en € 8,00 voor 65+,  incl. een programma en een kopje koffie of thee na afloop van het concert. Kinderen t/m 16 jaar gratis toegang.
U bent van harte welkom!

Meer informatie op www.orgelwateringen.nl

Op woensdag 13 juli: Even iets anders!
Onder het mom van: “Eens even iets anders dan elke morgen hetzelfde”, hebben een paar leden van het coördinatieteam van de PCOB-soos het idee opgevat om een koffie/ thee-ochtend te organiseren waarbij wij met elkaar kunnen praten , lachen, enz. Wij nodigen u hiervoor uit op woensdag 13 juli, van 10 -12 uur, vanaf 9.30 uur inloop, in de Smidse naast de kerk. Dit is een ochtend voor allerlei senioren. Je hoeft nergens lid van te zijn. Het is de bedoeling dat je er op eigen gelegenheid naar toe komt. Als dat problematisch is, zeg het dan even bij de aanmelding, dan zorgen wij voor een oplossing.

Aanmelden bij Alice van Vliet, tel. 06-16898339 of weijsvliet680@caiway.nl of bij Jaap van der Snoek. tel. 0174-295289 / 06-53199564 of jaap@vandersnoek.nl

Met vriendelijke groet van Alice en Joke,

(Herhaald bericht)
Cursus Theologische Vorming Gemeenteleden – start weer op 3 september a.s.
Verlang jij/u naar verdieping van je geloof- in leer en leven, theorie en praktijk? Dan is de cursus Theologische Vorming voor Gemeenteleden (TVG) misschien wel iets voor u/jou!
Op 3 september a.s. start een nieuw cursusjaar. De driejarige cursus bestaat uit zeven verschillende vakken en wordt om de week op zaterdagmorgen gegeven. Vooropleiding, leeftijd of kerkgenootschap zijn niet relevant. De ervaring leert dat juist diversiteit van meerwaarde is voor de hele groep.  In de loop der jaren hebben al velen deze cursus met enthousiasme gevolgd!
Wie meer wil weten kan een kijkje nemen op de website www.cursustvg.nl Zelf heb ik het 2e jaar inmiddels voltooid – ik ben zeer enthousiast over de cursus en natuurlijk ga ik verder met het 3e cursus jaar.
U kunt voor meer informatie met ondergetekende en of de secretaresse van de cursus Ineke Brugmans (i.brugmans@solconmail.nl, of 079 5932906) contact opnemen.
Bij het secretariaat (cursustvggouda@hotmail.com)  kun je een digitale folder aanvragen en/of  je (vrijblijvend) aanmelden voor de kennismakingsmorgen op D.V. 3 september in Gouda.
Weet je hartelijk welkom bij deze waardevolle cursus!

Voor meer informatie / achtergrond /ervaring, kunt u zich wenden tot Jan de Heer – tel 06 53707516 of mail even naar secretaris.krm@plein.5