Hervormde Gemeente Wateringen 

   (Wateringen, Kwintsheul en Wateringse Veld)

 

 

 

 

Kerkdiensten

Zondag 10 september 2023
10.00 uur: Ds. Mevr. M. Zebregs (De Lichtbron)
Dienstdoende ouderling: Dhr. Marco van der Gaag

19.00 uur: Ds. G.E. van der Hout uit Lekkerkerk
Dienstdoende ouderling: Dhr. Marco van der Gaag

 

Bericht van uw/jullie predikant

Bij de diensten
In de morgendienst van zondag 10 september hoopt naaste collega ds. M. Zebregs (De Lichtbron) voor te gaan. Hoewel het geen ruildienst betreft, ben ik diezelfde morgen in De Lichtbron.
In de avonddienst mogen we in ds. G.E. van der Hout voor zover mij bekend een nieuwe gastvoorganger begroeten. Hij is afkomstig uit Lekkerkerk. Beide diensten van harte aanbevolen.

Zieken
De gezondheid van mevrouw J. Bakker-de Zoete (Pleinwand) gaat de laatste dagen zo hard achteruit dat de verwachting is dat zij niet lang meer zal leven. Onze gebeden en gedachten gaan naar haar en haar dierbaren uit. Wat fijn dat ze zich in vertrouwen en verwachting over kan geven aan Gods liefdevolle en trouwe Vaderhand.

Startzondag
In de morgendienst van zondag 17 september starten we door middel van een feestelijke dienst met het winterwerk. U en jullie zijn hiervoor van harte uitgenodigd. We hopen dat u/jij hierop ingaat en ook nog ‘nablijft’ voor een gezellig samenzijn dat wordt afgesloten met een lunch.

Pleinpraat
Eén van mijn gemeenteleden en ik vonden het al zo bijzonder dat zijn dochter niet alleen in dezelfde plaats (Voorhout), maar ook in dezelfde straat als mijn broer en zijn gezin woonde. Enige tijd geleden vertelde hij me dat zijn dochter uit Voorhout was verhuisd. Op mijn vraag waarheen antwoordde hij dat ze nu in Hazerswoude-Dorp woont. ‘Dat is ook sterk’, zei ik, ‘daar wonen mijn zwager en schoonzus!’ Toen ik hem vervolgens vroeg naar welke straat zij en haar man verhuisd waren, bleek het nu ook weer dezelfde straat te zijn. Over toeval gesproken…..

Tenslotte
Een hartelijke groet vanuit de pastorie aan Het Plein.

J. Henzen

 

Overige berichten

Open Monumentendag 9 september 2023, thema 2023: ‘Levend Erfgoed’
Pleinkerk open van 10.00 – 16.00 uur.

Onze Pleinkerk is het oudste rijksmonument van Wateringen. Elke zondagochtend en avond staan de deuren open voor de kerkdiensten.  Op zaterdag 9 september is er gelegenheid voor alleman om rustig alle bijzonderheden in ons kerkgebouw te bekijken.
Vrijwilligers zijn present en vertellen graag over de geschiedenis van de kerk, de houten borden met bijbelteksten, de preekstoel, de ambtsbanken, het Bätz-Witte orgel, etc. Het is ook mogelijk om de toren te beklimmen. In de voorzaal wordt een kopje koffie geschonken.
Joke staat onder de toren met haar vertrouwde homemade-winkeltje met cakes, appeltaarten, koekjes, jams en vruchtensappen etc. U welbekend !  

U bent van harte welkom.

Open Doors Wateringen 26 september 2023

Christenen in Pakistan vragen dringend om gebed voor hun veiligheid. Een woedende menigte stak in de stad Jaranwala kerken in brand en verwoestte huizen van christenen.
Volgens media zijn ten minste twintig kerken aangevallen. Honderden extremistische moslims bestormden kerkgebouwen, vernielden het interieur, Bijbels en kruizen, en stichtten brand.
Wilt u voor deze en andere Christenen bidden, kom dan op dinsdag 26 september naar de voorzaal van de Pleinkerk, aanvang 9.30 uur. We bidden dan ook voor gemeenteleden die dat nodig hebben. Iedereen is welkom.

Namens de werkgroep,

Jan de Bruijn en Marion van der Plaat