Hervormde Gemeente Wateringen 

    (Wateringen, Kwintsheul en Wateringse Veld)

 

 

 

Kerkdiensten

Zondag 11 december 2022 (2e Advent)
10.00 uur: Ds. B. Schoone uit Poeldijk
Dienstdoende ouderling: Dhr. Jan Torn

19.00 uur: Ds. J. Henzen
Dienstdoende ouderling: Dhr. Jan Torn


Bericht van uw/jullie predikant

Bij de diensten
In de morgendienst van zondag 11 december mogen we in ds. B. Schoone een bekende gastvoorganger verwelkomen. Ik wens u en jullie een goede en gezegende dienst toe.

In de avond mag ikzelf voorgaan in de traditionele Adventszangdienst. Thema van de dienst is: ‘Om Sions wil zwijg ik niet stil’, de eerste woorden van het eerste vers van Gezang 34 uit Liedboek 1973. We lezen in drie gedeelten Jesaja 62 en denken in een drietal kleine ‘preekjes’ na over de grote en bemoedigende woorden van de profeet. Natuurlijk zingen we bekende Adventsliederen onder begeleiding van Jan van Westenbrugge. Zingen is ‘op zijn mooist’ als je het uit volle borst en met velen doet…..! U/jij komt toch zeker ook? Tot zondagavond!!

Zieken
Halverwege vorige week is mevrouw J.A. van der Wel-van der Sar (Oosteinde) vanwege een hersenbloeding met spoed opgenomen in het Haga ziekenhuis te ’s-Gravenhage. De toestand van Riet is zorgwekkend en onzeker is of er nog herstel intreden zal. We leven mee met haar en haar zoon.

Overleden
Op dinsdag 29 november overleed op de leeftijd van 92 jaar de heer Isaäk (Jacques) Rotteveel; hij woonde aan de Dorpersdreef in ‘s-Gravenhage. Zijn overlijden kwam niet onverwacht, maar volgde op een periode van langzame achteruitgang. Het waren vooral kleinere infarcten in de bloedvaten van zijn hersenen die hem parten speelden; soms herstelde hij hier volledig van, maar meestal moest hij leven met de gevolgen. Het lopen ging minder, een arm kon hij niet meer gebruiken en de laatste maanden ging spreken steeds moeilijker. Bewonderenswaardig vond ik dat Jacques accepteerde dat zijn hoge leeftijd zijn tol ging eisen, dat hij er toch steeds wat van probeerde te maken en zoveel mogelijk het ‘huishouden’ draaiend probeerde te houden. Hij hield van het leven, maar vond het op een gegeven moment ook ‘goed’ als het eindigen zou. Woensdagmiddag 7 december namen we afscheid van Jacques in de kleine aula van crematorium ‘Ockenburgh’. Kinderen en kleinkinderen herinnerden hem als een zorgzame vader en trotse opa (en 5 keer ‘ouwe opa’) wiens leven niet alleen lang, maar ook veelbewogen is geweest. Begonnen als kleine kruidenier maakte hij na een aantal jaar de overstap naar de wijnhandel, waarin hij een kleine 40 jaar werkzaam is geweest. Hij was getrouwd met Gerda van Voskuijlen die in november 1998 overleed. Uit het huwelijk werden 3 zonen en een dochter geboren, waarvan ze derde zoon Frankie op de leeftijd van 1 jaar moesten missen. Na het overlijden van zijn vrouw zette Jacques zich in voor de zorg van diverse ‘huisgenoten’ (uit wooncomplex) die tobden met hun gezondheid. Uit de zorg aan Jopie was de laatste jaren een intense vriendschap gegroeid, waarin veel met elkaar geleefd en gedeeld werd. Zo namen ze samen ook deel aan diverse activiteiten die vanuit onze kerk werden georganiseerd. Het overlijden van Jopie, zomer vorig jaar, veroorzaakte een gevoel van gemis en eenzaamheid en ontnam een groot deel van zijn levenszin en levensvreugde. In het geloof vond Jacques steun, maar ook het vertrouwen dat er op de avond van zijn leven een God was die voor hem zorgde en hem een ‘gouden’ toekomst beloofde. Vanuit dit geloof en vertrouwen gaven we hem over aan Gods Vaderhand.

Pleinpraat
Enkele weken geleden is er een nieuwe stroomleiding naar de pastorie gelegd. Dit om aansluiting te krijgen met de nieuwe zonnepanelen aan beide kanten van het dak op De Smidse. Vakkundig werd door tuin en erf een sleuf gegraven waarin de nieuwe leiding werd gelegd. Inmiddels is de sleuf gedicht en is de grond op het erf zodanig ingeklonken dat er (door het vele regenwater) een sloot overbleef. We noemen haar liefkozend ‘De kleine Gantel’. Om nog enigszins met droge voeten het huis in te komen, heb ik met een aantal plankjes een overbrugging gemaakt. Nu misschien binnenkort de vorst invalt zou het weleens kunnen dat wij als eersten op schaatsen op het ijs van onze nieuwe sloot staan. Al is het natuurlijk niet ondenkbaar dat het door de mindere hoeveelheid neerslag tegen die tijd een droge bedding geworden zal zijn…….

Tenslotte
Een hartelijke groet vanuit de pastorie aan Het Plein.

J. Henzen


Overige berichten

Begroting Diaconie 2023
De begroting van de Diaconie voor 2023 ligt ter inzage van 9 t/m 17 december as. Wilt u deze inzien, dan kunt u een afspraak maken met de penningmeester,  Henk Mouthaan