Hervormde Gemeente Wateringen

   (Wateringen, Kwintsheul en Wateringse Veld)

 

 

 

Kerkdiensten

Zondag 11 februari 2024 (1e Lijdenszondag)
10.00 uur: Ds. D.J.J. Thijs uit Scheveningen
Dienstdoende ouderling: Dhr. Jan de Heer

19.00 uur: Ds. H.M.Habekotté uit Vlaardingen
Dienstdoende ouderling: Dhr. Jan de Heer


Bericht van uw/jullie predikant

Bij de diensten
In de morgendienst van zondag 11 februari mogen we in ds. D.J.J. Thijs (Scheveningen) een inmiddels bekende gastpredikant ontmoeten. Ikzelf hoop die morgen in Hoogmade voor te gaan.
In de avonddienst staat ds. H.M. Habekotté (Vlaardingen, voorheen Maasdijk) op het preekrooster. Beide diensten van harte aanbevolen.

Zieken
Mevrouw Petra Mouthaan (Kerklaan te Wateringen) is begin vorige week vanwege ernstige buikklachten met spoed opgenomen in het ziekenhuis. Begin van de nacht is zij vervolgens geopereerd aan de dunne darm. Na ruim een dag mocht zij weer naar huis terugkeren en gaat het goed met haar. Met dankbaarheid aan God! We leven mee met de zieken thuis en wensen ze van harte Gods liefdevolle en ontfermende nabijheid toe.

Bericht van overlijden
Ik ontving ter kennisgeving aan onze gemeente het volgende bericht van overlijden: Verdrietig, maar dankbaar dat zij zo lang in ons midden mocht zijn, nemen wij afscheid van mijn oudste zus en onze lieve tante NEELTJE DUK-VELLEKOOP (geboren 18 september 1931, overleden 19 januari 2024), sinds 2013 weduwe van Simon Duk. Het afscheid van NELY heeft op 26 januari plaatsgevonden. Nely Duk was een dochter van indertijd onze vaste organist (van 1928-1968 en opgevolgd door Jan van Westenbrugge) Jochem Vellekoop en een zus van mevrouw Janny Meijburg-Vellekoop (Van de Kerckhovestraat in Wateringen). Wij wensen haar dierbaren Gods ontfermende nabijheid toe.

Pleinpraat
Toen ik begin vorige week bij een gemeentelid van hoge leeftijd op bezoek was, vertelde hij terloops dat hij de laatste jaren minstens 10 centimeter was gekrompen. Ik reageerde misschien wat te snel door te zeggen: “Ja, inderdaad, toen ik vroeger bij u kwam keek ik tegen u op, nu kijk ik op u neer….!” U snapt dat ik heel wat uit te leggen had, al namen we nadien in goede sfeer afscheid.

Tenslotte
Een hartelijke groet vanuit de pastorie aan het Plein.

J. Henzen