Hervormde Gemeente Wateringen 

    (Wateringen, Kwintsheul en Wateringse Veld)

 

 

 

 

Kerkdiensten
Zondag 12 juni 2022
10.00 uur: Dhr. G.J. Pellikaan uit Maasdijk
Dienstdoende ouderling: Dhr. Teus van der Plaat

19.00 uur: Ds. Mevr. A.A. Bosma uit Sassenheim
Dienstdoende ouderling: Dhr. Teus van der Plaat

 

Bericht van uw/jullie predikant

Bij de diensten
Zondag 12 juni hoopt in de morgendienst de heer G.J. Pellikaan (kerkelijk werker in De Lier) voor te gaan. Voor de avonddienst staat mevrouw ds. A.A. Bosma (Sassenheim) op het preekrooster. U en jullie allen goede en gezegende diensten toegewenst!

Terugblik Pinksterviering
Verrassend was afgelopen zondagmorgen niet alleen het prachtige weer, maar ook de mooie opkomst, de enthousiaste bijdragen van diverse koren uit de verschillende kerken en de bijdragen van de pastores. De ‘schare’ overziende dacht ik soms: “Zo is het hoe het met Pinksteren hoort te zijn!’ Samen vieren, samen (ver)wachten, samen zingen en samen lezen uit- en luisteren naar het Woord. “Moeten we (veel) vaker doen!” hoorde ik diverse mensen na afloop zeggen. Natuurlijk ben ik het hiermee eens, maar zijn opkomst en enthousiasme niet mede veroorzaakt juist doordat het weinig- en op zo’n bijzondere (buiten)locatie gebeurt? Hoe dan ook was het goed, hebben velen genoten en naar ik hoop zijn we allen ‘geraakt’ door de Heilige Geest.

Zieken
De heer R. Joris (Vissershavenstraat te Scheveningen) maakt het na de risicovolle, maar geslaagde ingreep naar omstandigheden goed. Na enkele dagen ziekenhuisopname mocht hij weer naar huis terugkeren. De dankbaarheid bij Rob en Flora is groot.

Overleden
Op donderdag 2 juni overleed op de leeftijd van 79 jaar mevrouw Berendina (Dini) Schalk-Eelman (Prinses Beatrixlaan te Rijswijk). In aansluiting op de begrafenis (in besloten gezinskring) zal de herinneringsdienst, geleid door haar man, plaatsvinden op donderdag 9 juni om 14.00 uur in de Nieuwe Kerk (Steenvoordelaan 364) te Rijswijk. Dat Dini rusten mag in vrede.

In memoriam
Op 22 april is in verzorgingshuis De Ark overleden Pieternella Arina Bennink-Moor (Nelly) in de leeftijd van 85 jaar. Nelly Moor werd geboren 16 augustus 1936 aan de Korte Noordweg in Wateringen. Nel had één zus, vijf jaar ouder. Pa Moor was tuinder; een “kouwe tuinder” zoals we dat nu noemen. Na de lagere school, de Pieter van de Plasschool, bezocht Nel de huishoudschool in Delft. Nel kon heel goed leren, maar in die tijd was de huishoudschool voor een meisje al meer dan genoeg. En toen is gebeurd wat een grote impact op Nelly heeft gehad: haar moeder stierf toen Nel 13 jaar was. Dat heeft zeer zeker een stempel op haar leven gedrukt. Heel vaak heeft ze daarover gesproken. Na het overlijden van haar moeder was Nel  thuis, ze hielp in de huishouding en zorgde voor vader. Rond 1957 kreeg ze verkering met Jan Bennink, timmerman, afkomstig uit Honselersdijk. Nel en Jan hadden 5 jaar verkering, maar toen konden ze een huis kopen aan de Rozemarijn. Jan en Nel trouwden 28 februari 1962. Op 7 april 1964 werd hun enige kind geboren: Miranda. Zorgen zijn er geweest over Miranda: op 12 jarige leeftijd werd ze geopereerd, 10 weken moest ze in het ziekenhuis in Leiden verblijven, heeft in een gipskorset gelegen en moest de nodige tijd met beugels lopen. Miranda heeft moeder Bennink dan ook als een goede moeder omschreven: ze was er altijd voor haar. Zoals gezegd, Nel Bennink kon goed leren, ze was een vrouw met inhoud. Misschien heeft ze dit niet ten volle benut, of niet ten volle kunnen benutten. Ze was misschien wel eens moeilijk voor zichzelf en daarom moeilijk voor anderen. Ze was soms té geremd, zag overal leeuwen en beren. Na het overlijden van Jan op 25 juni 2015 is Nel opgenomen in De Ark. De laatste jaren zijn voor haar niet de gemakkelijkste geweest. Ze verlangde naar het eind. Boven de rouwkaart stonden dan ook de woorden: “Komt tot Mij, allen die vermoeid en belast zijn en Ik zal u rust geven.” Over deze woorden hebben we nagedacht in de afscheidsdienst in de hervormde kerk aan het Plein, op vrijdag 29 april. Aansluitend vond de bijzetting plaats in het familiegraf aan de Julianastraat. Miranda heeft zeker de laatste jaren heel trouw naast haar moeder gestaan – ze betekende veel voor Nelly Bennink. Maar ook mevrouw Tija van Nieuwkerk heeft altijd trouw naast haar vriendin gestaan en haar dikwijls opgezocht. Nelly Bennink-Moor, zij mag nu rusten in Gods hand, zij is in Gods licht. 

Bart Schoone.

Pleinpraat
Twee jaar is het ons (vanwege Corona) bespaard gebleven: De drukte voor ons huis vanwege de Wateringse Braderie. Wilden we nog met onze auto van het erf af, dan moesten we die op vrijdagavond elders parkeren, gingen we boodschappen doen, dan moesten we ons wringen door een massa mensen en vanaf begin van de avond tot rond 1 uur ’s nachts de zware bastonen van muziek uit een tent aan de overkant. Twee jaar is het ons (vanwege Corona) bespaard gebleven, maar wat gunden we nu meer dan ooit de horeca haar omzet, de mensen hun uitje en de jongeren hun samenzijn! Mooi ook dat onze ‘Open Kerk’ en de Evangelisatiestand voor het gebouw leidde tot mooie gesprekken en dat er een heleboel mensen met informatie over ons zo rijke geloof zijn bereikt. Tenslotte nog een compliment aan de gemeente Westland die na afloop van het feest de hele boel netjes heeft opgeruimd! We hopen van harte dat we volgende jaren de Wateringse Braderie in vrede, vrijheid en gezondheid voor ons huis mogen verwelkomen.

Tenslotte
Een hartelijke groet vanuit de pastorie aan Het Plein.

J.Henzen

 

Overige berichten

Kopij voor weekblad SAMEN
De redactie van het weekblad SAMEN zal de komende 3 weken, i.v.m. mijn vakantie, worden verzorgd door dhr. Jan de Heer.

Frank Pronk

College van kerkrentmeesters – Jaarrekening 2021
De concept-jaarrekening 2021 van de kerkrentmeesters is ter voorlopige goedkeuring aan de kerkenraad aangeboden.  De jaarrekening ligt bij de penningmeester ter inzage voor gemeenteleden van 14 juni t/m 20 juni 2022. U kunt daarvoor contact opnemen met penningmeester Teus van der Plaat (tel nr 06-22238492). 

Namens het college,
Nely Alblas.

Open Doors Wateringen
Wilt u met ons voor de vervolgde Christenen bidden?  Kom dan op dinsdag 28  juni naar de voorzaal van de kerk. We bidden dan ook voor onze eigen gemeenteleden die dat nodig hebben. Aanvang half 10 in de voorzaal. 

Namens de werkgroep,
Marion van der Plaat en Jan de Bruijn