Hervormde Gemeente Wateringen 

   (Wateringen, Kwintsheul en Wateringse Veld)

 

 

 


Kerkdiensten

Donderdag 9 mei 2024 (Hemelvaartsdag)
09.30 uur: Mw. ds. M. Sebregs (Dienst is in de Lichtbron)
Dienstdoende ouderling: Mevr. Esther Wubben

Zondag 12 mei 2024
10.00 uur: Mw. Gesina Joziasse (Kinderwerker) Gezinsdienst
Dienstdoende ouderling: Dhr. Teus van der Plaat

19.00 uur: Ds B. Schoone uit Poeldijk
Dienstdoende ouderling: Dhr. Teus van der Plaat


Berichten van ds. Bart Schoone

Moederdag
Nu worden spontaan alle moeders boos op mij als ik zeg dat ik weinig met moederdag heb. Vroeger was het een verplicht nummer. Eerst naar moeder (Assendelft) dan naar schoonmoeder (Pijnacker). Je was de hele dag onderweg. Maar laat ik er dan meteen bijzeggen, dat ik met vaderdag helemáál niets heb. Bedacht door de commercie!
Overigens zijn moeders in de bijbel wél belangrijk, zij spelen een vooraanstaande rol. We hebben het vaak over de aartsvaders, maar de aartsmoeders: Sara, Rebecca, Lea en Rachel zijn zeker zo belangrijk. Neem nou moeder Sara. In alle belangrijke gebeurtenissen van Abrahams leven is Sara aanwezig en vaak is het Sara die de beslissingen neemt. Sara is een strijdbare vrouw. Als Abraham en Sara, door hongersnood gedreven, naar Egypte zijn getrokken, dan stemt Sara er zelfs in toe dat Abraham haar zijn zuster noemt. Door deze daad van Sara kan Abraham in leven blijven als de farao Sara opeist om ook één van zijn vrouwen te worden. Sara redt het leven van Abraham. Zo kan nog véél meer verteld worden over krachtdadige vrouwen in de bijbel.
Conclusie: Moeders zijn belangrijk, dus moeders…… laat u maar heerlijk verwennen deze zondag. Fijne moederdag gewenst!

Pastoraat
De heer Hans Groenewegen heeft in het Reinier de Graaf gasthuis een shunt gekregen, zodat dialyseren nu voor hem mogelijk is. Nu ik dit schrijf (vrijdag 3 mei) is zijn toestand nog niet bijster goed. Laten we hopen en bidden dat door de dialyse zijn toestand verbeteren zal. Soms zijn er gemeenteleden die behandelingen ondergaan maar dit nog niet publiekelijk bekend willen maken. Toch veel sterkte toegewenst.

Ten slotte
Een hartelijke groet aan u allen van  ds. Bart Schoone. 


Overige berichten

Bij de diensten van 12 mei 2024
Zondagmorgen 12 mei is er een gezinsdienst. Gesina Joziasse zal deze dienst leiden. Speciaal een dienst voor jonge gezinnen, kinderen maar ook ouderen, ouders, opa’s en oma’s zijn van harte uitgenodigd. Het kinderkoor “Thuis”, zal deze dienst opluisteren.
In de avonddienst mogen we ds. Schoone welkom heten, hij is inmiddels een bekende binnen onze gemeente. Veel van onze ouderen zullen hem inmiddels al op bezoek hebben gehad. Uiteraard bent u ook dan van harte welkom.


Pinksteren In het Park 19 mei 2024
Op zondag 19 mei is er de zogeheten PIP. Uiteraard moest ik even goed nadenken wat dat inhield. Ik ken Pip van Woezel en de hond van een nichtje van mij, heet ook Pip. Maar plotseling ging er een lampje branden. PIP is een afkorting, (Pinksteren In het park) bedacht door iemand die in de BOV zit. Weer een afkorting, wat zou die nu betekenen. Ik help u uit de droom. BOV is de afkorting van Begeleidingsgroep Oecumenische Vieringen. Frans Dieleman is in deze groep vertegenwoordigd namens onze gemeente. Schrijf dit dus vast in uw agenda, 19 mei a.s. om 11 uur begint deze Pinksterdienst (PIP). In het Hofpark, bij slecht weer zal er worden uitgeweken naar de Hervormde Kerk aan het Plein.


Pinksterzangdienst 19 mei 2024
Ik wil niet op de zaken vooruit lopen, maar……….19 mei a.s. zal er een zangdienst zijn waarin dominee Schoone zal voorgaan. Het zal (voorlopig) de laatste dienst zijn in de kerk met de inrichting zoals deze nu en al jaren is. We kunnen deze dienst nog uit volle borst meezingen met Jan op ons zo geliefde orgel! Daarna wordt het orgel ingepakt en kan er de hele zomer geen gebruik van worden gemaakt. Wat zou het toch mooi zijn als de mensen deze zondagavond ons buiten kunnen horen zingen! Zet 19 mei dus vast in uw agenda, zowel 11 uur PIP als 19 uur de zangdienst!


Gemeenteavond 22 mei 2024
Woensdag 10 april j.l. heeft de kerkenraad het traject van “beroepen” toegelicht dat gevolgd zal gaan worden. We hebben ons uitgebreid laten voorlichten door de PKN, dominee Tekelenburg en onze focus-begeleider dominee Wolters. De Protestante Kerk Nederland (PKN) heeft een te volgen procedure voor het beroepen van een predikant opgesteld die we zullen volgen. Voor dit beroepingstraject wordt een beroepingscommissie samengesteld bestaande uit enkele kerkenraadsleden (ouderling, diaken, kerkrentmeester) en gemeenteleden. Het is belangrijk dat het een afspiegeling wordt vanuit de breedte van de gemeente. De beroepingscommissie bestaat uit 5 tot max 10 personen.
De 1e vraag is: Wat zijn we voor gemeente?
De 2e vraag is: Wie/wat willen we worden’? Deze vraag is een verantwoordelijkheid van de gehele gemeente! Op 22 mei gaan we daar met elkaar over in gesprek. Deze avond zal worden geleid door dominee Wolters en het focusteam, en worden voorbereid door het moderamen en dominee Tekelenburg. Met de uitkomsten kan de profielschets voor de predikant worden opgesteld. Ds.Tekelenburg uit Monster is onze consulent en heeft daarin een begeleidende rol.

Welkom dus op woensdag 22 mei vanaf 20 uur in “De Smidse”


Agenda 10 t/m 17 mei 2024 (overgenomen uit de agenda van de kerkapp)
Heeft u een activiteit die niet in de kerkapp staat maar die u wel genoemd wil hebben in dit blad, dan kunt u deze doorgeven aan de scriba, email; scriba@plein5.nl

Dinsdag 14 mei; Q-Time, 18 uur tot 19.15 uur, Archiefzaal
Dinsdag 14 mei; Gesprekskring Geloof en Maatschappij 19.30 uur tot 21.30 uur, in de voorzaal
Woensdag 15 mei; Kring, 19.30 uur tot 21.30 uur.

Christine Bosma, scriba