Hervormde Gemeente Wateringen 

   (Wateringen, Kwintsheul en Wateringse Veld)

 

 

 

Kerkdiensten

Zondag 12 november 2023
10.00 uur: Ds. D. Wolters uit Amsterdam (Focusdienst)
Dienstdoende ouderling: Mevr. Esther Wubben

19.00 uur: Ds. J. Henzen (Zangdienst m.m.v. kerkkoor ‘Immanuël’ uit Poeldijk)
Dienstdoende ouderling: Mevr. Esther Wubben

 

Bericht van uw/jullie predikant

Bij de diensten
In de morgendienst mogen we in ds. Dick Wolters onze Focusdominee begroeten. Hij heeft ongetwijfeld een inspirerende boodschap waarmee hij een nieuw thema introduceren zal. De avonddienst is een zangdienst waarin ikzelf hoop voor te gaan en waaraan kerkkoor ‘Immanuël’ uit Poeldijk haar medewerking hoopt te verlenen. Beide diensten van harte aanbevolen!!

Zieken
Mevrouw C. Keijzer-van der Plas (Uithofslaan te ’s-Gravenhage) is vorige week in zorgwekkende toestand opgenomen, eerst in het Reinier de Graaf ziekenhuis in Delft, maar enkele dagen later in het LUMC te Leiden. De afgelopen zomer met succes gerepareerde aorta was gaan lekken vanwege een bacteriële infectie. Plan was/is om in Leiden een nieuwe aorta te maken, een zeer riskante ingreep. We hopen en wensen Ien van harte toe dat de operatie slagen zal en dat de Here God zich over haar zal ontfermen. De heer A. van der Gaag (Bakkershof) heeft onlangs zorgelijke berichten gekregen over zijn gezondheid. Verder onderzoek moet uitwijzen wat er eventueel kan worden gedaan. We wensen Arie en Willie veel sterkte en Gods ontfermende nabijheid toe. De heer J.W.R. Sep verblijft voor aansterking nog in revalidatiecentrum Westhoff te Rijswijk. Per dag wordt beoordeeld of hij in staat is naar huis te gaan. We wensen Joop veel sterkte en zegen toe.

Overleden
Op maandag 23 oktober overleed op de leeftijd van 78 jaar mevrouw Catharina Johanna (Joke) de Roode-Beijleveld. Zij woonde sinds een jaar in Woon-zorgcentrum Vlietzicht (tegenover de Bakkershof). Dit laatste vanwege een toenemende dementie waardoor de verzorging voor haar man Gerard te zwaar werd. Moeilijk en hard om na een huwelijk van ruim 56 jaar op deze wijze van elkaar afstand te moeten nemen. En natuurlijk, die afstand was geestelijk al ontstaan door het voortschrijdende proces van de dementie waardoor Joke niet alleen steeds meer ging vergeten, maar ook van karakter veranderde en regelmatig heel depressief was. De depressies speelden helaas al veel langer in haar leven. Oude wonden, veroorzaakt door gebeurtenissen uit het verleden, sprongen ruim 30 jaar geleden opeens open waardoor nu eens de humorvolle en lieve vrouw de boventoon voerde en dan weer somberheid en angst haar tekenden en moeilijk te bereiken maakten. Op woensdag 1 november namen we afscheid van Joke in de aula van crematorium ‘Eikelenburg’ te Rijswijk. Er waren enkele toespraken, mooie muziekstukken werden afgespeeld, er was een indrukwekkende fotopresentatie en ook ik ‘mocht’ een bijdrage leveren. Joke werd in de eerste plaats herinnerd als een actieve en zorgzame vrouw die haar toekomstige man Gerard op Scheveningen leerde kennen bij de CJV (Christelijke Jongeren Vereniging). Ze trouwden op 29 augustus 1967 en uit het huwelijk werden twee zonen geboren en kwam later een aantal kleinkinderen. Jarenlang waren Joke en Gerard druk in de dierenzaken in Den Haag die ze runden met haar broer en schoonzus. In die drukke periode werden kerkgang en kerkelijke betrokkenheid minder, maar de band werd nooit verbroken en de laatste tijd zelfs weer aangehaald. Ikzelf stond in mijn overdenking naar aanleiding van Psalm 23 stil bij de goede herder die zijn schapen bij elkaar probeert te houden en zelfs zijn leven voor hen inzet. De Herder die zijn schapen zoekt in de diepe en duistere dalen van het bestaan en zelfs met ze meegaat tot in de dood. Ik eindigde mijn overdenking met de woorden: Toen ik dan vervolgens met jullie in gebed ging en Joke zegende in de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest, was ze duidelijk bij bewustzijn, was ze even helder en zei ze zoiets als “Het was fijn, dank u wel”. Het was een bijzondere ontmoeting en een bijzonder moment zo met z’n 3en. Of moet ik zeggen dat we met z’n 4en waren? Joke, jij Gerard, ikzelf en….. Jezus, die goede Herder die zijn schaapje nabij was in de duisternis, haar vasthield en met haar meeging door de dood in de richting van Gods eeuwig Koninkrijk. Dat geloven we: dat Catharina Johanna de Roode-Beijleveld rusten mag in Zijn vrede.

Pleinpraat
Voor een kleine ingreep moest ik vorige week vrijdag in het Diaconessenhuis (Reinier de Graafgroep) in Voorburg zijn. De nacht ervoor waren er ‘sloten water’ gevallen, maar omdat het ’s morgens redelijk droog was, besloot ik het op de fiets te wagen. Een goede keuze, totdat ik de afslag naar het ziekenhuis miste (ik zag ook nergens een verwijzing….) en vrolijk doorfietste tot ik me in het centrum van Voorburg afvroeg of ik nu wel de goede richting ging. “Ja hoor”, zei een oudere dame toen ik haar voor de oude Hervormde kerk vroeg of ik de goede kant op reed. “Gewoon almaar rechtdoor….”. Ik spoedde me verder, maar ging toch steeds meer twijfelen aan wat de oudere dame gezegd had. Inmiddels regende het gestaag en dacht ik nooit meer op tijd te komen. Bij een benzinestation vroeg ik aan de dame achter de kassa waar ik nou toch heen moest. ‘Dat ligt eraan of u in het ziekenhuis van Leidschendam of Voorburg moet zijn….’. En toen ging bij mij een lichtje branden en had ik nog maar een kwartier de tijd om op mijn schreden terug te keren en op tijd op de afspraak te zijn. En neemt u van mij aan: Niemand heeft een dominee ooit zo hard zien fietsen als ik die morgen. En dan arriveerde ik ook nog eens, druipnat weliswaar, precies op tijd en kon de ingreep gewoon doorgang vinden.

Tenslotte
Een hartelijke groet vanuit de pastorie aan het Plein.

J. Henzen

 

Overige berichten

Van het Orgelcomité
Het 6e concert in de serie ‘Orgelconcerten 2023’ op het Bätz-Witteorgel zal op D.V. zaterdag 11 november a.s. worden verzorgd door de organist Jos Moeke. Hij zal werken spelen van o.a. J. Haydn, C.M. Widor en J. Grisson.
De verrichtingen van de organist zijn weer op 4 grote schermen te volgen.
Het concert begint om 19.30 uur. De toegangsprijs is € 9,00 en € 8,00 voor 65+,  incl. koffie of thee na afloop van het concert. Kinderen t/m 16 jaar gratis toegang. Iedereen (weer) van harte welkom!
Meer informatie op www.orgelwateringen.nl


Inzage begroting 2024 van het College van kerkrentmeesters
Overeenkomstig de bepalingen van de kerkorde ligt de begroting 2024 van het College van kerkrentmeesters voor u ter inzage in de week van 13 tm 20 november a.s. U kunt hiervoor desgewenst een afspraak maken met de penningmeester van dit college, dhr. Teus v.d. Plaat