Hervormde Gemeente Wateringen 

          (Wateringen, Kwintsheul en Wateringse Veld)

 

 

 

 

 

Kerkdiensten

Zondag 12 september 2021
10.00 uur: Ds J. Henzen (Feestelijke startzondag)
Dienstdoende ouderling: Dhr. Jan Torn
Collecteren voor de diaconie en voor kerk en eredienst. (Zie overige berichten)

19.00 uur: Mw. ds. B. Lamain uit Den Hoorn
Dienstdoende ouderling: Dhr. Jan Torn
Collecteren voor de diaconie en voor kerk en eredienst. (Zie overige berichten)

Bericht van uw/jullie predikant

Bij de diensten
Aanstaande zondagmorgen, 12 september, hopen we het nieuwe kerkelijke seizoen te openen met een feestelijke startzondag. Thema van deze zondag is: ‘Van U is de toekomst’. Aan de dienst wordt medewerking verleend door een ‘Gelegenheidskoor en band’, samengesteld uit een aantal eigen gemeenteleden. Tevens leveren de jongeren een inhoudelijke bijdrage die ‘achtergrond’ geeft aan het thema. Na de dienst wordt in de kerk informatie gegeven over de diverse activiteiten in het nieuwe seizoen. Vervolgens nodigen wij u en jullie van harte uit voor een gezellig en informatief samenzijn in (indien mogelijk!!) onze kerktuin. We besluiten met ‘iets te eten’, waarna eenieder rond 13 uur weer naar huis kan terugkeren. We zien ernaar uit u en jullie op deze zondag te ontmoeten!!

De voorbereidingscommissie startzondag, Marion van der Plaat, Henk Mouthaan, ds Jan Henzen

 In de avonddienst mogen we in collega ds B. Lamain uit buurgemeente ’t Woudt-Den Hoorn een gastpredikant verwelkomen. Van harte aanbevolen!!

Zieken
De heer C.F. Bouwman (Wethouder Brederodelaan te Rijswijk) heeft vorige week vrijdag de geplande ingreep ondergaan. Middels een ‘kijkoperatie’ kon de tumor uit de dikke darm worden verwijderd. In eerste instantie zijn de artsen tevreden en is er reden tot voorzichtig optimisme. Over eventuele nabehandeling is nog niets bekend. We wensen Kees en Gerda veel sterkte en Gods ontfermende nabijheid toe. Naar mij onlangs ter ore kwam, is de heer A.J. Vellekoop (Lange Wateringkade te Kwintsheul) de laatste maanden flink aan het tobben met zijn gezondheid. Diverse klachten in combinatie met een chronische darmaandoening gaven reden tot zorg en zelfs een ziekenhuisopname. Inmiddels gaat het weer wat beter, al is Aad er nog niet. We wensen hem en Ada veel sterkte en Gods sterkende nabijheid toe. Toen ik hem vorige week bezocht in verband met een komende heupoperatie, vertelde de heer L.D. Korving (Dr. Schaepmanstraat) mij dat er opeens een kink in de kabel is gekomen. Vanwege plotselinge klachten is er in de blaas een tumor ontdekt die eerst aangepakt zal moeten worden. Een hele schrik dat de ziekte van ruim acht jaar geleden weer terug is, maar Leen en zijn vrouw hebben moed en vertrouwen.

In Memoriam
Op zondag 29 augustus overleed op de leeftijd van 78 jaar de heer Gerard Nuhaan (Generaal Swartlaan te Rijswijk). Hoewel hij reeds lange tijd ziek was en zijn toestand de laatste weken snel verslechterde, kwam zijn overlijden toch nog onverwacht. Een aantal jaar geleden werd bij Gerard de diagnose ‘vasculaire dementie’ gesteld, wat in zijn geval betekende dat hij steeds meer moeite kreeg met praten (woordvinding en zinsopbouw) en gewone dagelijkse dingen alle vanzelfsprekendheid verloren. Frustrerend was het dat hij, die op het gebied van technisch inzicht en handigheid de mooiste dingen maken kon, dat talent ging missen en gereedschap en bouwmateriaal ‘vreemd goed’ voor hem werd. En omdat hij in zijn grote behulpzaamheid altijd voor iedereen klaar stond, betekende dat, mede door zijn spraakproblemen, tegelijkertijd dat sociale contacten minder werden en zijn wereld daardoor kleiner. De onmacht groeide en Gerard was zich er terdege van bewust dat in de eerste plaats zijn vrouw Edith door zijn achteruitgang ook steeds meer beperkt werd. Toch hebben ze dit moedig gedragen, elkaar in liefde vastgehouden en Edith heeft haar man met veel geduld ondersteund. Bijna tot het laatst en zelfs nauwelijks met hulp van buitenaf is het gelukt om Gerard thuis in zijn vertrouwde omgeving te laten blijven. Pas vanaf begin augustus werd de zorg te zwaar en is Gerard, in afwachting van een vaste plek elders, tijdelijk verpleegd in verpleeghuis ‘Nebo’ te Den Haag. Hier is hij na een snelle aftakeling dus toch nog onverwacht overleden. Op zaterdag 4 september namen we in besloten kring afscheid van hem in de aula van Begraafplaats Eikelenburg te Rijswijk. Samen met kinderen en kleinkinderen, familie en vrienden gedachten wij Gerard als een innemend mens met een liefdevol en zorgzaam karakter. Zijn open en vriendelijke gezicht nodigden uit tot contact, iets dat niet alleen op zijn werk bij TNO (goederenadministratie), maar ook op het vakantiepark in ’s-Gravenzande, waar ze sinds vele jaren een huisje hebben, en in onze kerkgemeenschap goed van pas kwam. Op Gerard kon je rekenen, dat zag je gewoon. Verdrietig, maar dankbaar om wie hij was en dat hem verder lijden bespaard was, namen we afscheid. Dat in de eerste plaats Edith, de kinderen en de kleinkinderen getroost en gesterkt mogen worden door de tekst die boven de rouwkaart stond: ‘Komt tot Mij, allen die vermoeid en belast zijn, en Ik zal u rust geven”. Wat dat betreft is de ‘vaste plek elders’ geen aards verpleeghuis meer, maar een veilig hemels thuis.

Pleinpraat
Nu het najaar, ondanks het nazomerweer, met rasse schreden nadert, worden wij weer geplaagd en gevonden door de muggen. Deze bloeddorstige insecten zoemen er (altijd ’s nachts!!) lustig op los totdat ze een geschikt landingsplekje hebben gevonden, bij mij meestal op mijn voorhoofd of op een vinger/teenkootje; bij Linda worden benen en voeten meestal ‘lek gestoken’. Omdat zij, in dagenlang jeukende bulten, er het meeste last van heeft, is zij op verwoede wijze achter een oplossing aan gegaan. Deze meent zij gevonden te hebben in een elektrische vliegenmepper die ook bij muggen schijnt te werken. Met dit levensgevaarlijke ding in de aanslag (zelfs slapend heeft ze hem nog vast) voel ik ’s nachts soms een wilde beweging en hoor ik zeggen dat ze er weer een heeft. U snapt dat ook ik mijn leven niet meer zeker ben en soms angstig droom dat ik, evenals de mug, een klap ontvang en met de zoemende steker wordt geëlektrocuteerd….!! Hoezo goede nachtrust?

Tenslotte
Een hartelijke groet vanuit de pastorie aan Het Plein.

Ds. Henzen

Overige berichten

Start van de seniorensoos van de PCOB.
Eén keer per 14 dagen is er soos op dinsdagmiddag van 14 tot 16.30 uur. A.s. dinsdag gaan weer starten. Omdat voorlopig de Smidse niet beschikbaar is, komen wij in de Voorzaal van de Pleinkerk bij elkaar. Zoals het er nu uitziet voorzien de georganiseerde soosmiddagen zeker in een behoefte en worden goed bezocht. Echter…er zijn ook door de Corona tijd en verhuizingen naar buiten het Westland leden afgevallen. Daarom zouden wij zo graag wat aanwas hebben van nieuwe leden. Komt u eens langs op dinsdagmiddag. Zeker de moeite waard!

Met een hartelijke groet namens het coördinatieteam,

Jaap van der Snoek (0174- 295289) en Joke van der Lelij (0174- 292928).

Open Doors Wateringen
Op dinsdag 28 september komen we om 9.30 uur weer bij elkaar in de voorzaal van de kerk. We bidden voor de vervolgde Christenen, zoals de Afghanen, maar ook voor onze eigen gemeenteleden die dat nodig hebben.  Iedereen is van harte welkom. 

Geheime Kerkdienst in onze Kerk
Op zondag 10 oktober om 19.00 uur wordt er in onze kerk een bijzondere kerkdienst gehouden. In samenwerking met Open Doors wordt getracht in onze kerk een dergelijke dienst  te realiseren.  Vervolgde Christenen maken een dienst heel anders mee, als ze in het geheim bij elkaar komen. Een medewerker van Open Doors zal ons het e.e.a. hierover vertellen en video’s vertonen.

Namens de werkgroep 

Marion van der Plaat en Jan de Bruijn.

Verdere versoepelingen m.b.t. de coronamaatregelen
In kerkdiensten kan 100% van de capaciteit aan vaste zitplaatsen gebruikt worden voor zover hierbij 1,5 meter afstand tussen de kerkgangers aangehouden wordt. Voor onze kerk betekent dit dat er circa 75 tot 80 personen de diensten bij kunnen wonen. Bij het binnenkomen van het kerkgebouw vindt registratie (voorlopig nog) plaats. Vooraf aanmelden is niet nodig. 

In lijn met het advies van de overheid is samenzang ook weer mogelijk. Hierbij blijft ventilatie een belangrijk punt van aandacht. Het dragen van een mondkapje bij het binnenkomen en het verlaten van de kerk is niet meer verplicht. Wilt u dat nog wel doen, is dat uiteraard uw keus en staat u geheel vrij.

Voor eventuele vragen kunt u zich wenden tot Jan de Heer (06-53707516) of Jan Ditewig (06-51881065).

Collecten
Kunnen worden overgeschreven voor de diaconie op bankrekeningnummer NL 33 RABO 03681 595 66 t.n.v. de Diaconie Herv. Gem. Wateringen en voor kerk en eredienst op bankrekeningnummer
NL 71 INGB 0000 6020 82  t.n.v. kerkrentmeesters Herv. Gem. Wateringen. U kunt ook via de Givt-app een bijdrage overmaken. Wilt u bij de door u gekozen betaalwijze COLLECTE vermelden.