Hervormde Gemeente Wateringen 

          (Wateringen, Kwintsheul en Wateringse Veld)

 

 

 

Kerkdienst

Zondag 16 mei 2021
10.00 uur: Ds G. van Meijeren uit Utrecht
Dienstdoende ouderling: Mevr. Rika van Westenbrugge
Collecteren voor de diaconie en voor kerk en eredienst. (Zie overige berichten)

Bericht van uw/jullie predikant

Bij de dienst
Zondag 16 mei aanstaande mag ds G. van Meijeren (Classispredikant en destijds interim in onze gemeente) de prachtige preekstoel van onze kerk ‘beklimmen’ en voorgaan in de eredienst. Ikzelf hoop die morgen in Oude Wetering te zijn. U en jullie allen, in de kerk of thuis, een goede en gezegende dienst toegewenst.

Zieken
De heer M. van der Gaag (Kerklaan) verblijft nog in revalidatiecentrum Westhoff te Rijswijk (Julialaantje 38, 2283 TB) en gaat na de ‘dip’ van enkele weken geleden langzaam vooruit. Toen ik hem vorige week donderdagmiddag bezocht, had ik een bijzondere, emotionele en fijne ontmoeting met hem. Wat wordt Klazien in het halen en brengen trouwens geweldig bijgestaan vanuit onze gemeente. Ze zijn er beide erg blij mee en dankbaar voor. Toen ik hem belde om te vragen of ik bij hem thuis op bezoek komen mocht, vertelde de heer Th. Warnink (Klarinetstraat te Rijswijk) met een zachte stem en duidelijk flink ziek dat hij met Corona opgenomen was in het ziekenhuis. Vanwege de overbezetting in de regionale ziekenhuizen is hij overgebracht naar het ‘Isala’ ziekenhuis in Zwolle. Jammer dat Theo afgelopen januari de kans om gevaccineerd te worden voorbij heeft laten gaan….

Pleinpraat
Er wordt de laatste tijd weer hard gewerkt in de pastorietuin. Was het vorig jaar de grasmat, nu zijn het de ‘borders’ die voorzien worden van diverse soorten vaste planten. Mijn complimenten aan diverse gemeenteleden die zich ervoor inspannen om de dominee en zijn gezin er netjes bij te laten zitten. Ook een visitekaartje natuurlijk waarin mensen lezen kunnen dat er goed voor kerk en pastorie wordt gezorgd. Blij ben ik ook met onze fruitboompjes die na een uitbundige bloei al voorzichtig vrucht aan het zetten zijn. De regenbuien en de oplopende temperaturen van de laatste dagen komen bij en voor dit alles natuurlijk goed van pas.

Tenslotte
Een hartelijke groet vanuit de pastorie aan Het Plein.

J. Henzen

Overige berichten

Belangrijke berichten van de kerkenraad

De kerkenraad heeft besloten ook in de maand mei uitsluitend ochtenddiensten te houden, met uitzondering van 1e Pinksterdag, 23 mei, dan is er ook een avonddienst. Voor deze twee diensten geldt een aparte verplichte aanmeldprocedure (zie verderop).

Bijwonen van de diensten op 16 en 30 mei

Bezoek aan deze diensten is mogelijk voor degenen die zich eerder – vorig jaar zomer en najaar – hebben aangemeld en geldt (tot een maximum van 40 personen) per zondag voor even- en oneven huisnummers. Dit geldt voor:

  • Zondag 16 mei = even huisnummers
  • Zondag 30 mei = oneven huisnummers

Bijwonen van de diensten op 1e Pinksterdag, zondag 23 mei 2021 (verplichte aanmelding)

Op zondag 23 mei zijn er twee diensten: om 10 uur en om 19 uur. Beide diensten worden geleid door dominee J. Henzen. Voor bezoekers van een van deze diensten (om 10 uur of om 19 uur) geldt een verplichte aanmelding (tot een maximum van 40 personen per dienst).

Aanmelden kan uitsluitend telefonisch op donderdag 20 mei a.s. tussen 19 en 21 uur op het telefoonnummer van de scriba a.i. Jan Ditewig  06-51881065 of 070-3311007. 

Corona basisregels volgen
Ook in onze kerk gelden de basisregels, zoals onder andere afstand houden, de handen ontsmetten en het dragen van een mondkapje in de kerk (behalve als men heeft plaatsgenomen), in acht moeten worden genomen. Er wordt ook niet gezongen tijdens de diensten.

Livestream uitzendingen:
U kunt elke dienst ook via het YouTube livestream kanaal volgen via onze website www.hervormdegemeentewateringen.nl

Voor eventuele vragen kunt u zich wenden tot Jan de Heer (06-53707516) of Jan Ditewig (06-51881065).

 Collecten
Kunnen worden overgeschreven voor de diaconie op bankrekeningnummer NL 33 RABO 03681 595 66 t.n.v. de Diaconie Herv. Gem. Wateringen en voor kerk en eredienst op bankrekeningnummer NL 71 INGB 0000 6020 82  t.n.v. kerkrentmeesters Herv. Gem. Wateringen. U kunt ook via de Givt-app een bijdrage overmaken. Wilt u bij de door u gekozen betaalwijze COLLECTE vermelden.