Hervormde Gemeente Wateringen 

        (Wateringen, Kwintsheul en Wateringse Veld)

 

 

 

 

 

Kerkdienst

Zondag 30 mei 2021 (Oneven huisnummers)
10.00 uur: Ds P. Schalk uit Rijswijk
Dienstdoende ouderling: Dhr. Teus van der Plaat
Collecteren voor de diaconie en voor kerk en eredienst. (Zie overige berichten)

 

Bericht van uw/jullie predikant

Bij de dienst
Zondag 30 mei mogen we in ds P. Schalk een ons bekende gastpredikant verwelkomen. Ikzelf hoop die morgen voor te gaan in een wijkgemeente in Aalsmeer. Ik wens u en jullie, in de kerk of thuis, een goede en gezegende dienst toe.

Zieken
Begin vorige week is mevrouw A. Baak-Pronk (Kruidenlaan) met hartklachten opgenomen in het ziekenhuis. Tijdens een hartonderzoek werd een vernauwing in een kransslagader geconstateerd, die met een stent is verholpen. Inmiddels is Ali weer thuis. We wensen haar een goed en voorspoedig verder herstel toe.

Pleinpraat
Als ik op de heenweg de wind tegen heb, heb ik hem op de terugweg mee. Vanuit deze gedachte stapte ik vorige week vrijdagmiddag op de racefiets om in zonnig stormweer mijn bekende rondje Wateringen-Hoek van Holland-Kijkduin-Wateringen te gaan rijden. De heenweg was pittig, maar goed te doen, hoewel rukwinden me af en toe uit het evenwicht brachten. De terugweg was een heel ander verhaal: met een topsnelheid vloog ik als vanzelf en in de zwaarste versnelling door de duinen met over mijn linkerschouder soms prachtig zicht op een woeste zee. Toen ik op de Lozerlaan toch weer tegenwind kreeg, passeerde mij een scooter die mij helemaal tot huis ‘op sleeptouw’ nam. Zo vlak voor Pinksteren deed dit alles mij denken aan de wind van de Heilige Geest. Ik dacht: Ook die wind is niet altijd mee, maar zit ook weleens tegen en juist de tegenwind maakt sterk. En als je het dan soms niet aankunt, dan is het Jezus Zelf die je voorgaat, je uit de ergste wind houdt en je veilig thuis komen doet……

Tenslotte
Een hartelijke groet vanuit de pastorie aan Het Plein.

J. Henzen

 

Overige berichten

Berichten van de kerkenraad
De kerkenraad heeft besloten dat m.i.v. zondag 6 juni a.s. de avonddiensten worden hervat. Omdat avonddiensten over het algemeen minder druk worden bezocht, gelden er geen beperkingen zoals even- en oneven huisnummers of verplichte aanmelding vooraf. M.b.t. de ochtenddiensten zijn er vooralsnog geen wijzigingen, m.a.w. (nog steeds) even- en oneven huisnummers maar wel tot een maximum van 40 bezoekers (exclusief degenen die een taak hebben). Zodra verdere verruimingen mogelijk zijn, zal de kerkenraad nader beslissen.

Namens de kerkenraad: Jan Ditewig

Open Doors Wateringen
Vier Indonesische mannen uit het Indonesische eiland Sulawesi zijn op brute wijze onthoofd door islamitische extremisten. De onthoofding vond plaats in het dorp Kalimago, in Centraal-Sulawesi. In dezelfde provincie, in de plaats Sigi, werden in november vorig jaar ook al vier christenen vermoord. De aanvallen werden uitgevoerd  door leden van de terroristische beweging East Indonesia Mujahedin.
Dit is een absolute schok voor gelovigen in Centraal-Sulawesi. De bewoners in het gebied zijn de viervoudige moord van november 2020 nog niet te boven. Dit komt hard aan. Ze hebben onze gebeden nu meer dan ooit nodig, liet Open Doors-partner Ari Hartono in Indonesië weten.

Wilt u voor uw eigen gemeenteleden en deze en andere vervolgde Christenen bidden neem dit dan mee in uw persoonlijk gebed. Na de Zomervakantie kunnen we hopelijk weer fysiek bij elkaar komen. 

Jan de Bruijn en Marion van der Plaat 

Nicolien van Deursen – van der Wel
Met veel plezier heb ik de afgelopen jaren geregeld in deze gemeente mijn bijdrage geleverd als fluitiste tijdens een kerkdienst. Binnen afzienbare tijd zal er bij mij en mijn gezin het een en ander gaan veranderen. Onze jarenlange droom is werkelijkheid geworden. Wij hebben een huis met een stuk grond gevonden in ons geliefde Italië en gaan daar een camping beginnen. Dat wil niet zeggen dat ik nooit meer zal spelen in deze gemeente. Ik hoop zo nu en dan naar Nederland te komen en wellicht mag ik mijn bezoek dan nog eens combineren met fluitspel in deze gemeente.
Onze oudste 2 dochters, Charlotte en Daphne hebben in goed overleg besloten om in Nederland te blijven. Zij hebben hier hun eigen leven met werk en studie. Wij respecteren dit besluit maar als ouders is dit natuurlijk één van de lastigste besluiten geweest. 

Hartelijke groetjes en wie weet nog eens tot ziens in Italië.

Saluti!

Collecten
Kunnen worden overgeschreven voor de diaconie op bankrekeningnummer NL 33 RABO 03681 595 66 t.n.v. de Diaconie Herv. Gem. Wateringen en voor kerk en eredienst op bankrekeningnummer
NL 71 INGB 0000 6020 82  t.n.v. kerkrentmeesters Herv. Gem. Wateringen. U kunt ook via de Givt-app een bijdrage overmaken. Wilt u bij de door u gekozen betaalwijze COLLECTE vermelden.