Hervormde Gemeente Wateringen 

          (Wateringen, Kwintsheul en Wateringse Veld)

 

 

 

 

 

Kerkdienst

Zondag 9 mei 2021
10.00 uur: Ds Z de Graaf uit Katwijk aan Zee
Dienstdoende ouderling: Mevr. Esther Wubben
Collecteren voor de diaconie en voor kerk en eredienst. (Zie overige berichten)

 

Bericht van uw/jullie predikant

Bij de dienst
Op zondag 9 mei hoopt ds Z. de Graaf (emeritus predikant, woonachtig te Katwijk) voor te gaan. Ikzelf sta die morgen op het rooster in het Reinier de Graaf in Delft. Altijd weer een bijzondere ervaring met bijzondere ontmoetingen in zo’n ziekenhuisdienst, niet alleen met patiënten, maar ook met de vrijwilligers. Ik wens u en jullie een goede en gezegende dienst toe in onze kerk aan Het Plein.

Hemelvaart
Op donderdag 13 mei mag ik voorgaan in de gezamenlijke dienst in De Lichtbron. Deze dienst begint om 9.30 uur. Omdat er in De Lichtbron nog geen diensten met gemeenteleden worden belegd, is deze dienst uitsluitend ‘online’ te volgen en wel via ‘kerkomroep.nl’. Jammer, en het spijt me zeer, dat deze dienst niet via ‘onze’ kerkradio kan worden uitgezonden.

Zieken
Via via bereikte mij het bericht dat mevrouw Hetty van Brakel (Harry Hoekstraat, juf van de Pieter van der Plasschool) onlangs een aantal weken in het ziekenhuis is geweest. Zij was daar in afwachting van een nieuwe hartklep. Inmiddels is de ingreep achter de rug en geslaagd, waarvoor dankbaarheid. Hetty maakt het naar omstandigheden goed en werkt hard aan het opbouwen van haar conditie.

Pleinpraat
De lente is laat dit jaar! Waren we in de laatste aprilmaanden zomerse temperaturen gewend, nu lijkt het soms wel winter. “April doet wat hij wil”, zeiden we dan vroeger. En: “Aprilletje zoet geeft nog weleens een witte hoed”. Eigenlijk weer eens een normale aprilmaand dus, die me doet denken aan mijn jonge jaren. Fijn dat dit te midden van al het ‘opwarmingsgeweld’ ook nog kan, alhoewel één koelere maand natuurlijk geen reden is tot juichen.

Tenslotte
Een hartelijke groet vanuit de pastorie aan Het Plein.

J. Henzen

 

Overige berichten

Belangrijk bericht van de kerkenraad
Omdat de coronacijfers (besmettingen) nog steeds aanzienlijk zijn, heeft de kerkenraad besloten ook in de maand mei uitsluitend nog ochtenddiensten te houden, met uitzondering van 1e Pinksterdag, 23 mei. Op de 1e Pinksterdag zullen er twee diensten zijn, een morgen- en avonddienst. Voor de diensten op Pinksteren geldt dat men zich moet aanmelden. Hierover volgt, in de week voorafgaand aan het Pinksterweekend, nadere informatie. 

Corona basisregels volgen
Ook in onze kerk gelden de basisregels, zoals onder andere afstand houden, de handen ontsmetten en het dragen van een mondkapje in de kerk (behalve als men heeft plaatsgenomen), in acht moeten worden genomen. Ook zal er nog niet gezongen worden tijdens de diensten.

Bijwonen van de diensten in de maand mei (m.u.v. 23 mei 1e Pinksterdag):
Bezoek aan die diensten is mogelijk voor degenen die zich eerder – vorig jaar zomer en najaar – hebben aangemeld en geldt (tot een maximum van 30 personen) per zondag voor even- en oneven huisnummers:

  • Zondag 9 mei = oneven huisnummers
  • Zondag 16 mei = even huisnummers
  • Zondag 23 mei 1e Pinksterdag (aparte aanmelding – informatie hieronder)
  • Zondag 30 mei = oneven huisnummers

Livestream uitzendingen:
U kunt elke dienst ook via het YouTube livestream kanaal meebeleven via onze website www.hervormdegemeentewateringen.nl
Indien noodzakelijk zal de kerkenraad nadere maatregelen treffen wanneer de coronasituatie dat vereist. Voor eventuele vragen kunt u zich wenden tot Jan de Heer (06-53707516) of Jan Ditewig (06-51881065).

Diensten op Hemelvaartsdag en Pinksteren
Omdat gemeenteleden voorlopig de diensten in de LIchtbron (nog) niet kunnen bezoeken betekent dit ook dat de dienst op Hemelvaartsdag, 13 mei, aanvang 09.30 uur in de Lichtbron met als voorganger dominee Henzen UITSLUITEND online te volgen is via www.kerkomroep.nl

Aanvangstijd voor de dienst op 1e Pinksterdag is 10.00 uur en niet 09.45 uur. Dit houdt verband met het feit dat er nog steeds niet gezongen mag worden en er dus ook geen zang is vanaf kwart voor tien.

Namens de kerkenraad, Jan Ditewig

Collecten
Kunnen worden overgeschreven voor de diaconie op bankrekeningnummer NL 33 RABO 03681 595 66 t.n.v. de Diaconie Herv. Gem. Wateringen en voor kerk en eredienst op bankrekeningnummer
NL 71 INGB 0000 6020 82  t.n.v. kerkrentmeesters Herv. Gem. Wateringen. U kunt ook via de Givt-app een bijdrage overmaken. Wilt u bij de door u gekozen betaalwijze COLLECTE vermelden. 

CBMC Haaglanden in Wateringen
Op de grens tussen Den Haag en het Westland komen maandelijks ondernemers en zakenmensen bij elkaar op de ondernemersbijeenkomst van CBMC Haaglanden. Een unieke beweging van mannen en vrouwen in de business die meer willen dan alleen netwerken.  Doel van deze bijeenkomsten en teams is elkaar bemoedigen, het leven delen en verdiepen, delen in geloof en kennis, samen bidden en sparren over thema’s waar je als ondernemer tegenaan kunt lopen.  Kortom het verschil maken!  

Elke 2e dinsdagavond van de maand treffen wij elkaar om 19.15 in een prachtige ruimte van de Hervormde Gemeente in Wateringen.  (Plein 9, 2291 CA Wateringen) De eerstvolgende bijeenkomsten zijn: dinsdag 11 mei, dinsdag 8  juni en dinsdag 13-juli. Wees van harte welkom om vrijblijvend kennis te maken.   

Je kunt meer lezen over CBMC op www.cbmc.nl en wanneer je vragen hebt kan je ons contacteren via Erik Schimmel (06-26540933 hetdecor@solconmail.nl  ) of Daniel Ros (06-22792907 dros@krbcommunicatie.nl  )