Zondag 13 december 2020

Afdrukken E-mailadres

Kerkdienst(Even huisnummers)

10.00 uur: Ds. D. Verboom uit Rijnsburg (Derde Advent zondag)
Dienstdoende ouderling: Dhr. Teus van der Plaat

Collecteren voor de diaconie en voor kerk en eredienst. (Zie overige berichten)

Bericht van uw/jullie predikant

Bij de dienst

Zondag 13 december is het alweer de derde zondag van Advent. Het Kerstfeest komt met rasse schreden naderbij, het eerste morgenlicht wordt steeds meer zichtbaar. In de kerkdienst hopen we ds D. Verboom (emeritus) uit Rijnsburg te verwelkomen. U en jullie allen, in de kerk of thuis, een goede en gezegende dienst toegewenst!

Zieken

We leven mee met mevrouw H. de Bruijn-Gerrits, (Willem III Straat) die afgelopen woensdag een zware ingreep in haar mond heeft ondergaan. Een klein plekje tegen de onderkaak bleek ‘verkeerd’ te zijn, waarna spoedig actie is ondernomen. Erg spannend allemaal, al hebben de artsen goede hoop op een volledig herstel. Veel sterkte, Hetty en Wim!!

Overleden

Op vrijdag 4 december overleed op de leeftijd van 86 jaar de heer Adrianus Couprie (Aletta Jacobsstraat te Rijswijk). Op vrijdag 11 december nemen we afscheid van Aad in de aula van Begraafplaats Eikelenburg te Rijswijk. We wensen Alie, de kinderen en kleinkinderen veel sterkte en Gods troostvolle nabijheid toe in deze ‘donkere’ dagen.

Geboren

Vanaf grote afstand (Dubai) laat Hanna Prins-van Westenbrugge weten dat zij en haar man Lennart op zondag 29 november ouders geworden zijn van een dochter: Fleur. We feliciteren de jonge ouders van harte en wensen ze toe dat Fleur onder Gods zegen op mag groeien tot een fijn en liefdevol mens.

Orgelconcert

Van de orgelcommissie Veel lovende reacties uit de hele wereld tijdens en na het online-orgelconcert door de jonge organist Gert van Hoef op ons befaamde Bätz-Witteorgel op 3 december jl. Na 1 dag stond de teller op zijn YouTube-kanaal al op bijna 10.000 (!) luisteraars/kijkers. Het Orgelcomité heeft hiermee het orgel en Wateringen duidelijk onder de aandacht gebracht. Het concert werd geregistreerd met o.a. 3 camera’s en 5 microfoons.

Pleinpraat

Nu ‘CoronaKlaas’ alweer naar Spanje is vertrokken, leven we in deze Adventsperiode toe naar het Kerstfeest. Ja, ‘CoronaKerst’ dit jaar, dus niet zoals we gewend zijn, met vele beperkingen. Jammer natuurlijk dat we niet in de grote familiekring onder de Kerstboom bij elkaar kunnen/mogen komen, jammer dat dat in de ‘Christelijke familie’, in de kerk ook niet kan/mag. En toch ziet wie er oog voor heeft licht in het duister en toch was, is en blijft het een gedenkwaardig feit dat Jezus geboren is. Jezus, Verlosser, Zaligmaker, Zoon van God…… Hij die ons redden kwam uit het duister en ons zelfs in Coronatijd een hemelse vreugde schenkt. Dan kun je ondanks de beperkingen van deze tijd vrij zijn en uitzien naar de dingen die gaan komen. We dienen immers- en we geloven in een veelbelovende God.

Tenslotte

Een hartelijke groet vanuit de pastorie aan Het Plein.

J. Henzen

Overige berichten

Geen zondagse avonddiensten tot 1 januari 2021 

De kerkenraad heeft besloten, mede vanwege het nog steeds heersende coronavirus, tot 1 januari 2021 GEEN zondagse avonddiensten te houden in onze kerk.

Kerkbezoek vanaf begin december t/m 13 december

N.a.v. de jongste ontwikkelingen rondom de corona problematiek blijft onze huidige beleidslijn m.b.t. het bezoeken van de kerkdiensten van kracht tot en met zondag 13 december a.s. Dit betekent maximaal 30 bezoekers tijdens de eredienst en indeling naar even- en oneven huisnummers.  Zondag, 13 december = even huisnummers.

Het advies blijft om een mondkapje te dragen als men de kerk binnenkomt en het gebouw weer verlaat. Zodra men heeft plaatsgenomen kan het mondkapje weer afgedaan worden.   

Hoe het zal kunnen gaan rondom de kerstdiensten is momenteel nog niet bekend. We zullen de ontwikkelingen moeten afwachten en hopelijk weten we meer op 8 december als er weer een volgende persconferentie wordt verwacht.

Wel is het idee om de kerstnachtdienst om 21 uur te laten beginnen zodat er na afloop van de dienst de kerk nog wat schoongemaakt kan worden voor de volgende morgen.

De vraag zal dan waarschijnlijk wel zijn of er maximaal 30 bezoekers of 100 (voor onze kerk dan rond de max 80) bezoekers mogen komen. In beide gevallen is de vraag hoe we dat dan gaan invullen, ook al omdat de kerstdiensten gewoonlijk drukker zijn dan normaal. 

We houden de ontwikkelingen nauwlettend in de gaten en informeren u z.s.m. verder.

Namens de ‘Commissie pleinkerk weer open’ en de kerkenraad,

Jan Ditewig

Inzage begroting 2021 college van diakenen

Overeenkomstig de bepalingen van de kerkorde ligt de begroting van het College van Diakenen voor u ter inzage in de week van 14 tot en met 18 december 2020. U kunt hiervoor desgewenst een afspraak maken met de penningmeester van dit college, Hans Slagboom.

Versterking beamerteam

Graag zien wij versterking van ons beamerteam. Je bent 1x per 4 weken aan de beurt; zeer eenvoudig bedienbaar. Je kunt je aanmelden cq verder info bij Its van der Lely 06-54994550 of 

Geen SAMEN tussen Kerst en Nieuwjaar

In week 53 is er geen Samen! Het volgende nummer verschijnt donderdag 7 januari 2021 en is voor zondag 10 januari. De editie van samen welke verschijnt op donderdag 24 december zullen we geheel drukken in full colour en wat meer kerstsfeer geven. 

Collecten 

Kunnen worden overgeschreven voor de diaconie op bankrekeningnummer NL 33 RABO 03681 595 66 t.n.v. de Diaconie Herv. Gem. Wateringen en voor kerk en eredienst op bankrekeningnummer NL 71 INGB 0000 6020 82  t.n.v. kerkrentmeesters Herv. Gem. Wateringen. U kunt ook via de Givt-app een bijdrage overmaken. Wilt u bij de door u gekozen betaalwijze COLLECTE vermelden.