Kerkdienst (Oneven huisnummers)

10.00 uur: Ds. D. J.Henzen  (Vierde Advent zondag)
Dienstdoende ouderling: Mevr. Rika van Westenbrugge

Collecteren voor de diaconie en voor kerk en eredienst. (Zie overige berichten)

Bericht van uw/jullie predikant

Bij de dienst

Aanstaande zondag, 20 december, hoop ik weer voor te gaan. Het is dan alweer de Vierde en laatste zondag van Advent. Ik ben van plan om deze keer met u stil te staan bij- en na te denken over Psalm 130. Thema zou kunnen zijn: “Van de duisternis naar het Licht”. Ik zie ernaar uit om u en jou te ontmoeten, thuis ‘voor de buis’ of fysiek in ons kerkgebouw. Hoe en (van)waar dan ook: Tot zondag!!

Zieken

Mevrouw H. de Bruijn-Gerrits, (Willem III Straat) heeft vorige week woensdag een operatie aan haar onderkaak ondergaan. De ingreep is goed verlopen en vooralsnog zijn de berichten van de artsen naar omstandigheden gunstig. Vraag is nog wel of er nabehandeling moet volgen. We wensen Hetty een voorspoedig verder herstel toe en samen met Wim de zegen van God.

Overleden

Op dinsdag 8 december overleed op de leeftijd van 87 jaar mevrouw Zwaantje (Fanny) Bronstring-Nanninga. Hoewel ze geen lid was van onze gemeente leefden zij en (wijlen) haar man indertijd vanuit Den Haag met ons mee en was zij jarenlang vrijwilligster in boekwinkel ‘De Smidse’. Het afscheid heeft op dinsdag 15 december in besloten kring plaats gevonden. Wij leven mee met kinderen en kleinkinderen en wensen ze van harte sterkte en Gods ontfermende nabijheid toe.

In memoriam I

Op vrijdag 4 december overleed op de leeftijd van 86 jaar de heer Adrianus Couprie (Aletta Jacobsstraat te Rijswijk). Zijn overlijden kwam niet onverwacht, want zeker het laatste jaar ging zijn gezondheid langzaam achteruit. Toen er enkele maanden geleden naast de toenemende COPD ook nog eens hartritmestoornissen kwamen, werd duidelijk dat het niet lang meer duren zou. Aad zelf zei hierover dat aan het leven nu eenmaal een einde komt en dat hij dat kon aanvaarden. En nee, niet dat hij niet van het leven hield, integendeel. Wat heeft hij van zijn goede jaren genoten en wat was hij nog betrokken op zijn dierbaren en leefde hij nog mee met onze gemeente. Maar als je steeds meer inleveren moet en steeds minder mogelijk wordt, dan is het soms gewoon genoeg. Dan ben je een gezegend mens als je je in vertrouwen over kunt geven aan Gods liefdevolle Vaderhand en uit kunt zien naar de dingen die gaan komen. In de dankdienst voor zijn leven herinnerden wij Aad in de eerste plaats als een lieve echtgenoot, een fijne vader en een trotse opa. Geboren in Rijswijk en opgegroeid in een christelijk- maar niet zozeer kerkelijk meelevend gezin, betekende zijn huwelijk met Alie Balk uit Den Haag letterlijk en figuurlijk een kentering. ‘Kerken’ gingen ze eerst in Rijswijk tot ze zich eind jaren 90 aansloten bij de Hervormde gemeente van Wateringen waar hij vele jaren actief was in het bijhouden van de ledenadministratie. In zijn arbeidzame leven was Aad werkzaam bij een groot advocatenkantoor. Hoewel hij geen rechten had gestudeerd, wist hij van een bepaald soort recht zo veel dat rechters hem weleens raadpleegden en hij zelfs gastcolleges gaf. Uit zijn huwelijk met Alie werden vier kinderen geboren, een zoon en drie dochters, waarna later een aantal kleinkinderen en zelfs ook een achterkleinkind kwam. Wat hielden ze veel van hun man, vader en opa en wat kwam dit alles tot uiting tijdens het afscheid op vrijdag 11 december in de aula van Crematorium Eikelenburg te Rijswijk. Na afloop van de dienst brachten wij Adrianus Couprie een laatste groet, getroost door de gedachte en het geloof dat hij bij zijn hemelse Vader voor altijd thuis mag zijn.

In memoriam II

Op dinsdag 8 december overleed op de leeftijd van 90 jaar de heer Johannes Leenderd (Jan) van der Zwan. Tot enkele maanden geleden woonde hij in een ruime flatwoning aan de Lozerlaan in Den Haag, maar vanwege zijn verslechterende gezondheid werd hij opgenomen in Verpleeghuis Nolenshaghe. De laatste weken van zijn leven verbleef hij in woonzorgpark ‘Loosduinen’. Mijn eerste kennismaking met Jan (en zijn beide zoons en hun gezinnen) was naar aanleiding van het overlijden van zijn vrouw Corrie (Pronk) op Kerstavond 2011 die vanwege de ziekte van Alzheimer al geruime tijd in ‘De Lozerhof’ verbleef. Sindsdien bezocht ik hem zo af en toe en met grotere regelmaat toen hij in 2015 in zorgwekkende toestand in Verpleeghuis Vrederust-West was opgenomen. Langzaam maar zeker knapte hij op en kon hij zelfs weer naar huis terugkeren. Ik herinner mij Jan als een mens dat niet gemakkelijk in de omgang was en die zijn uitgesproken meningen als zekerheden presenteerde. Met uitvoerige bespiegelingen en monologen over het geloof en de toestand in de wereld eiste hij de volle aandacht op, terwijl ik dan juist op zoek was naar hemzelf. “Hoe gaat het nou eigenlijk met u, hoe voelt u zich en hoe beleeft u de dingen?” Soms liet hij mij dan even toe en kreeg ik door zijn kwetsbaarheid en vragen sympathie voor hem en konden we onszelf even echt aan elkaar en aan de Here God toevertrouwen. Als een bloem die zich opende voor het zonlicht, maar dan ook weer snel sloot, zo beleefde ik mijn ontmoetingen met hem. De laatste maanden heb ik Jan enkele keren in ‘Nolenshaghe’ bezocht. Tussen zijn monologen door vertrouwde hij me toe dat hij voelde dat zijn einde nabij was en dat hij dat ook kon aanvaarden. Mooi dat hij dat niet alleen zeggen kon, maar ook geloofde dat hij door genade in de Here Jezus Christus in het Vaderhuis welkom zou zijn. Dat geloof gaf hem rust en deed hem de laatste dagen van zijn leven geduldig en moedig (ver)dragen. Omdat zijn afscheid gepland was op het moment dat ikzelf een crematieplechtigheid in Rijswijk had, kon ik de afscheidsdienst helaas niet leiden. Fijn dat collega ds. P. Schalk bereid was om mij te vervangen.

Pleinpraat

Halverwege vorige week zijn Linda en ik een paar daagjes weg geweest, ze ‘verraste’ me zo vlak voor de drukke feestdagen met een hotelarrangement in Callantsoog. We waren daar nog niet eerder geweest en als u mij kort geleden had gevraagd waar dat plaatsje ligt, had ik in eerste instantie gedacht aan een plek ergens op de Waddeneilanden. Niet dus! Callantsoog ligt in de Kop van Noord Holland, aan de kust tussen Petten en Julianadorp. En wat is het daar mooi: het dorpje ligt aangeleund tegen een smalle rij hoge duinen en daarachter dan strand en zee met een heel andere aanblik en sfeer dan onze kustlijn. Ook het platteland met de afwisseling van akkerbouw en melkveebedrijven droeg bij aan de goede sfeer. Hoewel twee dagen weg erg kort is, hebben we erg genoten, ook van het uitgebreide ontbijt en de heerlijke diners in het restaurant van het hotel. En dan na thuiskomst meteen weer aan de slag. Wat zijn we dan ook weer dankbaar dat we in deze ‘Coronatijd’ de gezondheid hebben om aan te kunnen pakken wat op ons pad komt. Nu natuurlijk in de eerste plaats de Kerstdagen, waarover we op dit moment van schrijven nog onzeker zijn over wat dan nog mag en kan, maar hoe dan ook laten we de vreugdevolle Kerstboodschap klinken!!

Tenslotte

Een hartelijke groet vanuit de pastorie aan Het Plein.

J. Henzen

Overige berichten

Bezoek kerkdiensten in december en januari

Vanwege de huidige maatregelen i.v.m. het coronavirus zijn ook wij nog steeds genoodzaakt het aantal kerkgangers per kerkdienst te beperken tot 30. Daarom geldt voor de kerkdiensten vanaf 20 december tot eind januari 2021 het volgende, onder voorbehoud dat er binnenkort geen strengere richtlijnen volgen:

Tot eind januari 2021 zullen er geen zondagse avonddiensten zijn.

Met uitzondering van de kerstdagen en jaarwisseling geldt voor de zondagmorgen diensten het volgende: bezoek aan de diensten is mogelijk voor degenen die zich eerder hebben aangemeld tot een maximum van 30 en geldt per zondag voor even- en oneven huisnummers:

  • Zondag 20 december = oneven huisnummers
  • Zondag 27 december = even huisnummers
  • Zondag 3 januari = oneven huisnummers
  • Zondag 10 januari = even huisnummers
  • Zondag 17 januari = oecumenische dienst met alle kerken van Wateringen en Kwintsheul. Deze dienst kan UITSLUITEND via de livestream thuis gevolgd worden.
  • Zondag 24 januari = oneven huisnummers
  • Zondag 31 januari = even huisnummers

Diensten tijdens de kerstdagen

Ook voor de kerstnachtdienst, die dit jaar om 21.00 uur begint en de dienst op kerstochtend gelden dezelfde beperkingen voor wat betreft het aantal bezoekers. Daarom geldt het volgende.

Bezoek – tot een maximum van 30 personen per dienst – is slechts mogelijk na voorafgaande aanmelding. Bij die aanmelding moet een keuze gemaakt worden voor één van beide diensten. Aanmelding kan plaatsvinden per mail of telefoon uitsluitend op maandag 21 december vanaf 10 uur tot 12 uur. Via de mail  of per telefoon 06-51881065 en 070-3311007.

Het tijdstip van aanmelding via deze kanalen geldt als volgorde van binnenkomst. Aanmeldingen die worden gedaan vóór dit tijdstip worden niet in behandeling genomen. Degenen die een van beide diensten mogen bezoeken worden hiervan via de mail of telefoon uiterlijk 22 december op de hoogte gebracht. Degenen die geen nader bericht ontvangen kunnen de diensten helaas niet bezoeken.

Diensten rondom de jaarwisseling

Op donderdag 31 december om 19.00 uur ’s avonds is de gebruikelijke oudejaarsdienst. Op nieuwjaarsmorgen is er om 10.30 uur de nieuwjaarsdienst, dit jaar helaas zonder gezellig samenzijn in de Smidse na afloop van deze dienst.

Omdat beide diensten over het algemeen niet druk worden bezocht, geldt het principe van even- en oneven huisnummers niet. Opgeven voor deze diensten is daarom ook niet nodig.

Algemeen

Wij adviseren u dringend om een mondkapje te dragen als u de kerk binnenkomt en het gebouw weer verlaat. Zodra u heeft plaatsgenomen kunt u het mondkapje weer afdoen. Thuis kunt u elke dienst via het YouTube livestream kanaal meebeleven.  U gaat daarvoor naar onze website www.hervormdegemeentewateringen.nl en dan op de knop ‘YouTube livestream’ drukken. Vijf minuten voorafgaand aan de dienst is deze dan te volgen. Voor eventuele vragen kunt u zich wenden tot Jan de Heer (06-53707516) of Jan Ditewig (06-51881065).

Versterking beamerteam

Graag zien wij versterking van ons beamerteam. Je bent 1x per 4 weken aan de beurt; zeer eenvoudig bedienbaar. Je kunt je aanmelden cq verder info bij Its van der Lely 06-54994550 of 

Geen SAMEN tussen Kerst en Nieuwjaar    

In week 53 is er geen Samen! Het volgende nummer verschijnt donderdag 7 januari 2021 en is voor zondag 10 januari. De editie van SAMEN welke verschijnt op donderdag 24 december zullen we geheel drukken in full colour en wat meer kerstsfeer geven. 

Collecten 

Kunnen worden overgeschreven voor de diaconie op bankrekeningnummer NL 33 RABO 03681 595 66 t.n.v. de Diaconie Herv. Gem. Wateringen en voor kerk en eredienst op bankrekeningnummer NL 71 INGB 0000 6020 82  t.n.v. kerkrentmeesters Herv. Gem. Wateringen. U kunt ook via de Givt-app een bijdrage overmaken. Wilt u bij de door u gekozen betaalwijze COLLECTE vermelden.