Afdrukken E-mailadres

Kerkdienst (Vijfde Lijdenszondag)

10.00 uur: Ds. A.C. Verweij uit ‘s-Gravenzande
Dienstdoende ouderling: Dhr. Martijn Bos

Collecteren voor de diaconie en voor kerk en eredienst. (Zie overige berichten)

Bericht van uw/jullie predikant

Bij de dienst

Zondag 14 maart aanstaande mogen we in ds A.C. Verweij uit ’s-Gravenzande een gastpredikant verwelkomen. Ikzelf hoop die morgen in de Hervormde gemeente van Valkenburg te zijn. Ik wens u en jullie allen een goede en gezegende dienst toe.

Zieken

Afgelopen zondagmorgen, 7 maart, is de heer M. van der Gaag (Kerklaan) onder verdenking van en herseninfarct opgenomen in het Westeinde ziekenhuis te Den Haag.  Zijn toestand is zorgelijk, maar er is verder nog weinig bekend. We leven mee met Rien en Klazien en dragen ze op in onze gebeden. Als alles volgens planning gegaan is, heeft mevrouw L.A. Non (Laan van Wateringse Veld) afgelopen maandag een ingreep aan een knie ondergaan. Slijtage en daarmee gepaard gaande toenemende pijnklachten maakte deze operatie noodzakelijk. We hopen dat het nieuwe kniegewricht succesvol geplaatst is en wensen Leni een goed herstel en een voorspoedige revalidatie toe. Van meneer T. Warnink (Klarinetstraat te Rijswijk) begreep ik dat hij al enkele weken in verpleeghuis ‘Delfshove’ (Vorrinkplein 99, 2624 DS te Delft) verblijft. Hij is daar tijdelijk opgenomen vanwege ernstige pijnklachten in zijn benen. Inmiddels gaat het iets beter met hem. We wensen Theo een verder herstel en van harte Gods zegen toe.

Pleinpraat

Dat een rondje racefietsen toch altijd een bepaald risico met zich meebrengt maakt mij altijd alert en voorzichtig. Dat sommige dingen ondanks dit alles niet te voorkomen zijn, bleek begin vorige week toen op het fietspad van de Lozerlaan plotseling een hond de weg op rende. Ontwijken kon ik het beest zo snel niet meer en een flinke schreeuw was enkel een uitdrukking van schrik. Op mijn schreeuw volgde een piepend gejank toen mijn voorwiel de hond raakte en hij/zij na een driedubbele salto het voetpad weer op rende. “Was uw schuld niet meneer!” riep een voorbijganger mij toe. Nee, de hond was niet aangelijnd en rende ook zomaar de weg op. Maar toch vervelend natuurlijk. Gelukkig (b)leek de schade mee te vallen en vervolgden baasje en hond alsof er niets gebeurd was hun weg……. Ook ik stapte weer op mijn fiets, dankbaar dat mij een valpartij bespaard was gebleven  en het al met al toch nog goed afgelopen was.

Tenslotte

Een hartelijke groet vanuit de pastorie aan Het Plein.

J. Henzen

Overige berichten

Belangrijk bericht (verlengde lockdown)

Vanwege de verlenging van de lockdown zullen alle geplande diensten in de Hervormde kerk tot en met zondag 14 maart 2021 uitsluitend online te volgen zijn via onze eigen livestream en te beluisteren via kerkradio.

Eerder is al gemeld dat de geplande zondagavonddiensten tot eind maart 2021 komen te vervallen.

Voor eventuele vragen kunt u zich wenden tot Jan de Heer (06-53707516) of Jan Ditewig (06-51881065).

Collecten 

Kunnen worden overgeschreven voor de diaconie op bankrekeningnummer NL 33 RABO 03681 595 66 t.n.v. de Diaconie Herv. Gem. Wateringen en voor kerk en eredienst op bankrekeningnummer NL 71 INGB 0000 6020 82  t.n.v. kerkrentmeesters Herv. Gem. Wateringen. U kunt ook via de Givt-app een bijdrage overmaken. Wilt u bij de door u gekozen betaalwijze COLLECTE vermelden.